WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

 1. ZARZĄDZENIE 16/2018 z dnia 28 września 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJINA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 2. ZARZĄDZENIE 17/2018 z dnia 28 września 2018 roku
  Dotyczące:
  ZASAD WYBORU PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 3. ZARZĄDZENIE 18/2018 z dnia 28 września 2018 roku
  Dotyczące:
  ZASAD WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 4. ZARZĄDZENIE 19/2018 z dnia 28 września 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADENMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 5. ZARZĄDZENIE 20/2018 z dnia 28 września 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KIEROWNIKA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
  imienia generała Tadeusza Kościuszki
 6. ZARZĄDZENIE 21/2018 z dnia 11 października 2018 roku
  Dotyczące:
  PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMÓG, WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 7. ZARZĄDZENIE 22/2018 z dnia 11 października 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. OPRACOWANIA KRYTERIÓW MOTYWACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 8. ZARZĄDZENIE 23/2018 z dnia 21 października 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. OCENY I WERYFIKACJ PLANU WYDAWNICZEGO NA 2019 ROK NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADENMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 9. ZARZĄDZENIE 24/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku
  Dotyczące:
  PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 10. ZARZĄDZENIE 25/2018 z dnia 25 listopada 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 11. ZARZĄDZENIE 26/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku
  Dotyczące:
  ZMIANY POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. DYPLOMOWANIA I ORGANIZACJI STUDIÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 12. ZARZĄDZENIE 27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU ds. OPRACOWANIA I PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA DYDAKTYCZNEGO „KRYZYS 19” NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADENMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

 1. ZARZĄDZENIE 1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA ZESPOŁU D.S OPRACOWANIA PROGRAMÓW KSTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 2. ZARZĄDZENIE 2/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 3. ZARZĄDZENIE 3/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku
  Dotyczące:
  PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 4. ZARZĄDZENIE 4/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku
  Dotyczące:
  PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 5. ZARZĄDZENIE 5/2019 z dnia 20 maja 2019 roku
  Dotyczące:
  PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOMISYJNEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 6. ZARZĄDZENIE 6/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 7. ZARZĄDZENIE 7/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 8. ZARZĄDZENIE 8/2019 z dnia 05 lipca 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
 9. ZARZĄDZENIE 9/2019 z dnia 01 października 2019 roku
  Dotyczące:
  POWOŁANIA OPIEKUNÓW ROCZNIKÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

 

Back to top