WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

 1. Zarządzenie 01/2017 z dnia 05 stycznia 2017 roku
  Dotyczące: PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI RADY WYDZIAŁU

 2. Zarządzenie 02/2017 z dnia 05 stycznia 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WNOB

 3. Zarządzenie 03/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA WNOB

 4. Zarządzenie 04/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI DS. ROZLICZENIA PROJEKTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH NA WNOB

 5. Zarządzenie 05/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
  Dotyczące: ZMIAN TEMATÓW PRAC DYLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WSOWL

 6. Zarządzenie 06/2017 z dnia 10 marca 2017 roku
  Dotyczące: ZMIANY W PRZYDZIALE PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WSOWL

 7. Zarządzenie 07/2017 z 04 kwietnia 2017 roku
  Dotyczące: UDZIAŁU W PANELU DYSKUSYJNYM W DNIU 06.04.2017 r., III KONFERENCJI NAUKOWEJ pt.: „SIŁY ZBROJNE A TERRORYZM” NA WNOB

 8. Zarządzenie 08/2017 z dnia 04 kwietnia 2017 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA WYKAZU PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WSOWL

 9. Zarządzenie 09/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku
  Dotyczące: ZATWIERDZENIA WYBORU PROMOTORÓW PRZEZ STUDENTÓW 2 ROKU 1 STOPNIA I 1 ROKU 2 STOPNIA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE ORAZ 3 ROKU 1 STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NA WNOB WSOWL

 10. Zarządzenie 10/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku
  Dotyczące: GODZIN DZIEKAŃSKICH W DNIU 13.04.2017 R. NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WSOWL

 11. Zarządzenie 11/2017 z dnia 08 maja 2017 roku
  Dotyczące: ZMIANY W PRZYDZIALE PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WSOWL

 12. Zarządzenie 12/2017 z dnia 08 czerwca 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZ- STWIE WSOWL

 13. Zarządzenie 12/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
  Dotyczące: ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

 14. Zarządzenie 14/2017 z dnia 11 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

 15. Zarządzenie 15/2017 z dnia 20 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KIEROWNIKA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I PODYPLOMOWYCHNA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

 16. Zarządzenie 16/2017 z dnia 20 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

 17. Zarządzenie 17/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

 18. Zarządzenie 18/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: PROWADZENIA TECZEK NAUCZYCIELI NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEWYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 19. Zarządzenie 19/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 20. Zarządzenie 20/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWENA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 21. Zarządzenie 21/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJINA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEWYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 22. Zarządzenie 22/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 23. Zarządzenie 23/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 24. Zarządzenie 24/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. DYPLOMOWANIA I ORGANIZACJI STUDIÓWNA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 25. Zarządzenie 25/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNÓW ROCZNIKÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEWYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 26. Zarządzenie 26/2017 z dnia 21 września 2017 roku
  Dotyczące: ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEWYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 27. Zarządzenie 27/2017 z dnia 25 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. PROGRAMU ERASMUS+ NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza
  Kościuszki

 28. Zarządzenie 28/2017 z dnia 25 września 2017 roku
  Dotyczące: WYRÓŻNIENIA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 29. Zarządzenie 29/2017 z dnia 26 września 2017 roku
  Dotyczące: UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA DOKUMENTACJI SPRAW FINANSOWYCH W WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 30. Zarządzenie 30/2017 z dnia 26 września 2017 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

 

Back to top