WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

 1. Zarządzenie 1/2015 z dnia 09 stycznia 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI DS. PARAMETRYZACJI

 2. Zarządzenie 2/2015 z dnia 09 stycznia 2015 roku
  Dotyczące: UPOWAŻNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW W ZWIĄZKU Z CHOROBĄ NAUCZYCIELA

 3. Zarządzenie 3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 4. Zarządzenie 4/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku
  Dotyczące: UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA DOKUMENTACJI SPRAW FINANSOWYCH

 5. Zarządzenie 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku
  Dotyczące: UZYSKANIA ABSOLUTORIUM I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDENTÓW CYWILNYCH STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

 6. Zarządzenie 6/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DS. ZNOWELIZOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 7. Zarządzenie 7/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 8. Zarządzenie 8/2015 z dnia 26 marca 2015 roku
  Dotyczące: PRZYJĘCIA PROCEDURY WYBORU PROMOTORÓW PRAC DYPLOMOWYCH 2015 W ROKU

 9. Zarządzenie 9/2015 z dnia 27 marca 2015 roku
  Dotyczące: ZMIAN W PRZYDZIALE PROMOTORÓW

 10. Zarządzenie 10/2015 z dnia 27 marca 2015 roku
  Dotyczące: TRYBU ZALICZENIA RÓŻNIC PROGRAMOWYCH PRZEZ STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 11. Zarządzenie 11/2015 z dnia 06 maja 2015 roku
  Dotyczące: ZMIANY PROMOTORA STUDENTOM 3 ROKU I STOPNIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 12. Zarządzenie 12/2015 z dnia 15 maja 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI DS. PARAMETRYZACJI

 13. Zarządzenie 13/2015 z dnia 18 maja 2015 roku
  Dotyczące: ANULOWANIA ZARZĄDZENIA NR 1-2 Z DNIA 02 GRUDNIA 2011 ROKU

 14. Zarządzenie 14/2015 z dnia 03 czerwca 2015 roku
  Dotyczące: ZMIANY KONSULTANTA PRAC DYPLOMOWYCH STUDENTÓW 3 ROKU I STOPNIA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 15. Zarządzenie 15/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

 16. Zarządzenie 16/2015 z dnia 01 lipca 2015 roku
  Dotyczące: PRZYDZIAŁU PROMOTORÓW

 17. Zarządzenie 17/2015 z dnia 18 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

 18. Zarządzenie 18/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: OZNACZENIA ZARZĄDZEŃ WS. FUNKCJONOWANIA WSZJK

 19. Zarządzenie 18/01/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA KIEROWNIKA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I PODYPLOMOWYCH

 20. Zarządzenie 18/02/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. INFORMATYCZNEGO WSPARCIA PROCESU KSZTAŁCENIA

 21. Zarządzenie 18/03/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA DS. PROGRAMU ERASMUS+

 22. Zarządzenie 18/04/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. DYPLOMOWANIA

 23. Zarządzenie 18/05/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 24. Zarządzenie 18/06/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI

 25. Zarządzenie 18/07/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 26. Zarządzenie 18/08/WSZJK/2015 z dnia 30 września 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. PRAKTYK NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 27. Zarządzenie 18/09/WSZJK/2015 z dnia 01 października 2015 roku
  Dotyczące: PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA

 28. Zarządzenie 18/10/WSZJK/2015 z dnia 01 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA RADY PROGRAMOWEJ KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 29. Zarządzenie 18/11/WSZJK/2015 z dnia 01 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA RADY PROGRAMOWEJ KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 30. Zarządzenie 18/12/WSZJK/2015 z dnia 01 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA EDUKACJĄ FORMALNĄ

 31. Zarządzenie 18/13/WSZJK/2015 z dnia 01 października 2015 roku
  Dotyczące: PROWADZENIA TECZEK NAUCZYCIELI

 32. Zarządzenie 18/14/WSZJK/2015 z dnia 08 października 2015 roku
  Dotyczące: OPRACOWANIA STRATEGII WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE NA LATA 2015-2021

 33. Zarządzenie 18/15/WSZJK/2015 z dnia 12 października 2015 roku
  Dotyczące: WPROWADZENIA DO UŻYTKOWANIA REGULAMINU ORGANIZACJI NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ (E-LEARNINGU)

 34. Zarządzenie 18/16/WSZJK/2015 z dnia 12 października 2015 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

 35. Zarządzenie 18/17/WSZJK/2015 z dnia 12 października 2015 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU PROMOTORÓW PRAC DYPLOMOWYCH I URUCHOMIENIA SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 36. Zarządzenie 18/18/WSZJK/2015 z dnia 12 października 2015 roku
  Dotyczące: ZASAD WYBORU SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

 37. Zarządzenie 18/19/WSZJK/2015 z dnia 15 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 38. Zarządzenie 18/20/WSZJK/2015 z dnia 15 października 2015 roku
  Dotyczące: WPROWADZENIA DO UŻYTKOWANIA POLITYKI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ RAMOWEGO REGULAMINU WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 39. Zarządzenie 18/21/WSZJK/2015 z dnia 16 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 40. Zarządzenie 18/22/WSZJK/2015 z dnia 16 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 41. Zarządzenie 18/23/WSZJK/2015 z dnia 16 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 42. Zarządzenie 18/24/WSZJK/2015 z dnia 16 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA SPECJALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO LOKALNE

 43. Zarządzenie 18/25/WSZJK/2015 z dnia 16 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA SPECJALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE

 44. Zarządzenie 18/26/WSZJK/2015 z dnia 16 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA OPIEKUNA SPECJALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE

 45. Zarządzenie 18/27/WSZJK/2015 z dnia 26 października 2015 roku
  Dotyczące: ZASAD OKREŚLENIA KOMPETENCJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO PROWADZENIA PRZEDMIOTÓW I KIEROWANIA PRACAMI DYPLOMOWYMI

 46. Zarządzenie 18/28/WSZJK/2015 z dnia 26 października 2015 roku
  Dotyczące: ZASAD REALIZACJI OBOWIĄZKU ODBYWANIA DYŻURÓW ORGANIZACYJNYCH ORAZ KONSULTACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW

 47. Zarządzenie 19/2015 z dnia 09 października 2015 roku
  Dotyczące: POWOŁANIA ZESPOŁU DO PRZYGOTOWANIA RAPORTU SAMOOCENY

 48. Zarządzenie 20/2015 z dnia 28 października 2015 roku
  Dotyczące: ZMIAN PROMOTORÓW PRAC DYPLOMOWYCH

 49. Zarządzenie 21/2015 z dnia 29 października 2015 roku
  Dotyczące: PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMÓG KOMISJI STYPENDIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 

 

Back to top