WYDAWNICTWO AWL  


WYDAWNICTWO

Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uczelni. W jej strukturze działają następujące redakcje: Redakcja naukowo-dydaktyczna, Redakcja Zeszytów Naukowych, Redakcja Zeszytów Naukowego Ruchu Studenckiego.

Przedmiotem działania jest wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych, dydaktycznych oraz materiałów informacyjnych.

W szczególności specjalizuje się w publikacjach związanych z kierunkiem kształcenia w Uczelni.

Wydawane książki obejmują problematykę:

  • obronności,
  • bezpieczeństwa,
  • zarządzania,
  • dydaktyki,
  • wojskowości.

Tematyka oraz wysoki poziom merytoryczny i edytorski powodują, że tytuły ukazujące się nakładem wydawnictwa cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród odbiorców.

Wydawnictwo AWL od niedawna prowadzi sprzedaż wydawanych książek.

Informacje o dystrybucji można znaleźć w zakładce Dystrybucja.

 

Back to top