AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


We wtorek, 12 lutego br., przy pomniku Zesłańców Sybiru na placu Strzeleckim we Wrocławiu, odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę Pierwszej Wielkiej Deportacji na Sybir.

W uroczystości zorganizowanej przez Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu, przy wsparciu Komendy Garnizonu Wrocław, uczestniczyli przedstawiciele jednostek wojskowych garnizonu, policji, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych. Akademię Wojsk Lądowych reprezentował w imieniu rektora-komendanta, ppłk Sławomir Hajt wraz z towarzyszącą mu delegacją Uczelni.

Wrocławskie obchody 79. rocznicy Pierwszej Wielkiej Deportacji na Sybir rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. Św. Bonifacego. Następnie, delegacje oraz uczestnicy uroczystości przenieśli się na plac Strzelecki, gdzie przy pomniku Zesłańców Sybiru odbył się uroczysty apel. W jego trakcie odczytano Apel Pamięci. Pamięć ofiar Wielkiej Deportacji na Sybir uczczono również salwą honorową oddaną przez kompanię honorową z Akademii Wojsk Lądowych.

Na zakończenie uroczystości, delegacje złożyły kwiaty przy pomniku Zesłańców Sybiru.

***

Masowe wywózki Polaków w głąb Związku Radzieckiego rozpoczęły się 10 lutego 1940 roku i trwały do 1941 roku. Szacuje, że z głodu i wycieńczenia w łagrach na Syberii i w Kazachstanie zginęło ponad milion Polaków. Wśród wywiezionych byli głównie wojskowi, urzędnicy, duchowni i przedstawiciele inteligencji. Deportacje trwały także po zakończeniu II wojny światowej. Rosjanie przesiedlali Polaków, którzy zamieszkiwali tereny na dawnych kresach wschodnich. Polskie rodziny mogły wrócić do kraju dopiero w latach 50 i 60.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: AWL

 

Back to top