AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu zorganizował w Akademii Wojsk Lądowych uroczystą akademię. Wręczono medale za zasługi na rzecz Sybiraków.

Z okazji 79. rocznicy Pierwszej Masowej Zsyłki na Sybir w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta akademia. Udział w niej wzięli świadkowie historii – represjonowani przez zbrodniarzy sowieckich, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, uczniowie szkół, studenci i podchorążowie AWL. Rektora-Komendanta AWL reprezentował dyrektor Biura Rektora-Komendanta ppłk Sławomir Hajt.

Podczas uroczystej akademii wygłoszono referat na temat sytuacji Polaków podczas okupacji i masowej zsyłki polskiej ludności na Syberię.

W imieniu rektora-komendanta AWL głos zabrał ppłk Sławomir Hajt, który zapewnił zebranych o wsparciu przez społeczność Akademii Wojsk Lądowych wszelkich aktywności kształtujących właściwe postawy patriotyczne realizowane poprzez bezpośredni prawdziwy przekaz historyczny.

Ważnym wydarzeniem, podczas uroczystości, było wręczenie złotych i srebrnych odznak honorowych nadanych za zasługi dla Związku Sybiraków przez prezesa zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Eugeniusza Kuszkę.

Na zakończenie akademii odegrano Hymn Sybiraków, napisany przez Mariana Jonkajtysa do muzyki Czesława Majewskiego, po którym z kameralnym koncertem fortepianowym wystąpił Mikołaj Ferenc, wykonując dla publiczności utwory Fryderyka Chopina i Michała Ogińskiego.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: kpr. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top