AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Z żalem informujemy, że na Wieczną Wartę udał się płk rez. dr Piotr Pertek (ur. 8.01.1960 r.), absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1983 r.), Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1984 r.), Wydziału Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej (doktorat - 1991 r.).

W czasie swojej wieloletniej kariery wojskowej, pełnił służbę w jednostkach Śląskiego Okręgu Wojskowego (ŚOW), oraz dowództwie ŚOW na stanowisku szefa Sekretariatu Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Od 2001 r., po przeniesieniu do Warszawy, pełnił służbę w instytucjach centralnych MON na stanowiskach: zastępcy dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej, dyrektora Centrum Informacyjnego MON, doradcy Zarządu Szkolenia P-7 SGWP. Był również wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo.pl”.

Od 1 sierpnia 2009 r. do 1 października 2013 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy rektora – szefa pionu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOWL). Następnie do 28 lutego 2016 r. służył na stanowisku prorektora ds. wojskowych WSOWL.

Płk rez. dr Piotr Pertek był oficerem o głębokiej i ugruntowanej wiedzy historycznej, tryskającym poczuciem humoru, o wielkiej erudycji i kulturze osobistej.


 

 

Back to top