AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Z okazji 273. rocznicy urodzin generała Tadeusza Kościuszki, przypadającą na dzień 4 lutego br., przed pomnikiem patrona Akademii Wojsk Lądowych przeprowadzono uroczystą zbiórkę.

W uroczystości wziął udział prorektor ds. dydaktycznych, płk dr inż. Jacek Narloch.

Biogram Tadeusza Kościuszki przedstawił płk Jacek Szlęk, szef Pionu Ogólnego AWL. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie bohatera jako wzorca osobowego dla obywateli oraz jego rolę w budowaniu tożsamości narodowej.

Na zakończenie uroczystości przy pomniku patrona AWL delegacja podchorążych złożyła okolicznościową wiązankę kwiatów.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Wiesław Borsuk.

 

Back to top