AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniach 12-14 grudnia br. odbyły się strzelania egzaminacyjne kadry Zespołu Wojsk Rakietowych i Artylerii pod kierownictwem kierownika zespołu mjr. Andrzeja Szalla, które realizowano na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Toruniu.

Zasadniczym celem zajęć było sprawdzenie kondycji strzeleckiej wykładowców Zespołu WRiA oraz dowódców plutonów z 1 batalionu szkolnego, a także doświadczalne sprawdzenie nowych metod przygotowania nastaw do strzelania oraz prowadzenia i kontroli ognia skutecznego.

W ramach zajęć oceniano znajomość zasad strzelania i umiejętności wykorzystania właściwości armatohaubicy samobieżnej oraz wyrzutni artylerii rakietowej. Podczas strzelań oficerowie doskonalili również znajomość specyfiki przygotowania meteorologicznego z wykorzystaniem Radioteodolitowego Systemu Sondażu Atmosfery „BAR”.

Wykładowcy oraz dowódcy plutonów mieli okazję sprawdzić celność ognia artyleryjskiego w różnych warunkach terenowych i pogodowych. Wykonywano Strzelania, których kierownikami byli kpt. Adrian Golonka oraz kpt. Andrzej Niedźwiecki, wykonywano ze 152 mm armatohaubicy samobieżnej „Dana” oraz 122 mm wyrzutni artyleryjskich RM-70 i WR-40 Langusta.

Na wyróżnienie zasłużył wykładowca z Zespołu WRiA kpt. Marcin Nadachewicz oraz dowódcy plutonów: ppor. Łukasz Gburek i ppor. Krzysztof Troc, którzy w trudnych warunkach atmosferycznych wykonali strzelania bojowe na ocenę bardzo dobrą.


Tekst: AWL

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top