AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Spotykamy się w przeddzień obchodów wydarzeń wyjątkowych. Czcimy unikalną rocznicę z historii naszego Narodu. Narodu i Ojczyzny. Sto lat temu, po 123 latach niewoli, Naród i Ojczyzna odzyskały byt państwowy – powiedział pełniący w tym dniu obowiązki rektora-komendanta AWL płk dr inż. Jacek Narloch – prorektor ds. dydaktycznych AWL, podczas uroczystej zbiórki w Akademii Wojsk Lądowych.

W dniu, 9 listopada br. w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości. Tegoroczna zbiórka ma wymiar szczególny. W tym roku obchodzimy okrągłą 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Dnia 11 listopada 1918 roku cały naród ogarnęła radość, nieporównywalna z niczym innym. To był pierwszy moment, gdy Polacy po wielu latach niewoli poczuli się wolni. Polskę czekało jeszcze wiele trudnych, tragicznych momentów: wojna z bolszewikami, II wojna światowa i zależność od Związku Radzieckiego. Droga do pełnej suwerenności i demokracji była długa i znaczona ofiarami stalinizmu, strajków robotniczych i stanu wojennego (…) – powiedział płk dr inż. Jacek Narloch, dodając również – (…) za najważniejszy czynnik sprawczy odzyskania niepodległości uznawany jest  patriotyzm ówczesnych Polaków. Przywiązanie do polskości stało się siłą sprawczą odzyskania niezależnego bytu. Jest to rekomendacją, że formowanie i pielęgnowanie patriotyzmu jest koniecznością.

Podczas zbiórki, za wzorową służbę, wręczono medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, które otrzymali: złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” – płk Czesław Dąbrowski oraz ppłk Piotr Pieróg; srebrny medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” – kpt. Wojciech Sajdak oraz chor. Marek Dolot; brązowy medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” – kpt. Wojciech Kalinowski oraz mł. chor. Radosław Tomaszewski.

Rektor-Komendant AWL wyróżnił żołnierzy tytułem Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej w stopniu III, które wręczono: ppłk. Markowi Witkowskiemu, mjr. Andrzejowi Szalli, kpt. Wojciechowi Sajdakowi, chor. Markowi Dolotowi.

Spotkanie z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości to również sposobność do wręczenia żołnierzom aktów mianowania na kolejny stopień wojskowy, które z dniem 11 listopada br. otrzymają: na stopień kapitana – por. Maria Mańkowska, por. Izabela Puzoń, por. Krzysztof Twardowski; na stopień porucznika – ppor. Roksana Trawka, ppor. Kamil Wierzbicki; na stopień młodszego chorążego – st. sierż. Marcin Rajter, st. sierż. Krzysztof Skibiński; na stopień starszego sierżanta – sierż. Michał Kucharski. Swój pierwszy awans otrzymał również szer. Michał Wrzesiński, który z dniem 11 listopada br. będzie mianowany na stopień starszego szeregowego.

***

W dniu, 10 listopada br. o godz. 11.00 na Placu Wolności we Wrocławiu, rozpocznie się piknik pod hasłem „Służymy Niepodległej”, zorganizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W programie m.in. pokazy: sprzętu wojskowego, musztry paradnej, walki wręcz, występy artystyczne, w tym Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, żołnierska grochówka.  Podczas pikniku będzie można podzielić się darem życia, oddając krew w przygotowanych specjalnie na tę okazję miejscach. W samo południe odbędzie się wielkie zgromadzenie dolnośląskich chórów i zespołów podczas którego wykonana zostanie pieśń legionowa w ramach akcji „Zaśpiewajmy dla Niepodległej”. O godz. 16.00, wspólnie będziemy bić rekord w śpiewaniu „Marszu Pierwszej Brygady”. Piknik zakończy uroczysty Capstrzyk Niepodległości.

Zapraszamy wszystkich abyśmy wspólnie uczcili pamięć naszych przodków, patriotów, dowódców i żołnierzy, którzy poświęcali życie, by Polska powróciła na mapę Europy.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: kpr. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top