AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych był współorganizatorem konferencji naukowej z cyklu „Lotnictwo Polskie w walce o granice Niepodległej 1918-1921”, która odbyła się w dniach 6-7 listopada br. w AWL.

Dwudniowa konferencja, na którą zaprosił rektor-komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wraz z partnerami: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu i Światowym Stowarzyszeniem Lotników Polskich, zgromadziła w Akademii Wojsk Lądowych naukowców, badaczy tematu oraz pasjonatów. Wśród prelegentów nie zabrakło również przedstawicieli AWL.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji głos zabrał dziekan Wydziału Zarządzania ppłk dr Józef Ledzianowski, który życzył wszystkim udanych wystąpień, a także przekazał informację na temat współpracy pomiędzy AWL i IPN we Wrocławiu.

Na konferencję zgłoszono 8 referatów przygotowanych przez: specjalistów w dziedzinie historii lotnictwa polskiego, naukowców z różnych ośrodków akademickich oraz instytucji badających dzieje lotnictwa polskiego. Podczas drugiego dnia konferencji odbyła się zaplanowana sesja plenerowa, którą kierował kpt. Tomasz Kamiński z Akademii Wojsk Lądowych oraz Janusz Oszytko i Mirosław Leśniewski z Oddziału IPN w Opolu.

Tematyka wygłoszonych referatów dotyczyła następujących zagadnień: narodziny teorii potęgi powietrznej w okresie międzywojennym, początki polskiego lotnictwa wojskowego i jego udział w walkach w powstaniu wielkopolskim 1919 r., lotnictwo polskie w walce z Armią Konną Siemiona Budionnego 1920 r., z bojów 7. Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki, pierwsze jednostki artylerii przeciwlotniczej w Wojsku Polskim, kapitan pilot Wiktor Komorowski – tragiczne losy bohatera polskiego lotnictwa, niemieckie lotniska na Opolszczyźnie w operacjach lotniczych w czasie kampanii polskiej, misja Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich w procesie kształtowania pamięci historycznej o dziejach lotnictwa polskiego.

Obradom towarzyszyła interesująca dyskusja naukowa. Uczestnicy konferencji wskazali na potrzebę kontynuacji w przyszłości konferencji naukowych o zbliżonej tematyce, dzięki którym szerzej propagowana jest wiedza na temat polskich żołnierzy.

Podsumowania dokonał dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dr Andrzej Dragoń, który podziękował w imieniu organizatorów za udział w konferencji.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. szer. pchor. Adrian Jastrowicz

 

Back to top