AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


 

Strzelanie z pistoletu wojskowego z wymianą magazynka, strzelanie dynamiczne z pistoletu maszynowego PM 98 i pistoletu GLOCK 17 oraz sztafeta strzelecka(strzelanie z karabinka kbs Beryl, karabinu maszynowego UKM2000P, karabinu wyborowego TRG 22), to konkurencje Zawodów Strzeleckich Służb Mundurowych o Puchar Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych, które odbyły się 30 października br., na strzelnicy wojskowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. W ceremonii otwarcia zawodów uczestniczył Prorektor ds. Wojskowych płk dr Marek Pytel, który życzył zawodnikom pomyślności i sportowego ducha rywalizacji.

W zmaganiach, których organizatorem była kadra Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań, wzięło udział 12 trzyosobowych reprezentacji z Akademii Wojsk Lądowych i innych jednostek i instytucji  wojskowych oraz Policji, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i Dolnośląskiego Urzędu Celno - Skarbowego.- Celem zawodów było podniesienie poziomu kondycji strzeleckiej oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia celnego ognia w warunkach indywidualnej i zespołowej rywalizacji - powiedział sędzia główny zawodów ppłk rez. Remigiusz Szkudlarek.

W wyniku przeprowadzenia konkurencji sportowych uzyskano następujące wyniki:

W konkurencji strzelanie dynamiczne z pistoletu maszynowego i pistoletu wojskowego:

I miejsce – sierż. szt. Jarosław Witek – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu;

II miejsce – sierż. Jakub Janiak – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu;

III miejsce – chor. szt. Izabela Dudenko – Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

W konkurencji strzelanie z pistoletu wojskowego z wymianą magazynka – 3x10:

I miejsce – st. chor. szt. SG Krzysztof Lis – Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu;

II miejsce – chor. Rafał Wolański – Wydział Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu;

III miejsce – kpt. Sebastian Dostal – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W konkurencji sztafeta strzelecka - strzelanie zespołowe:

I miejsce - Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

II miejsce - Centralny Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu;

III miejsce - Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Puchary i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej wręczyli Prorektor ds. Wojskowych płk dr Marek Pytel, Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Lech Plezia oraz Kierownik Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań ppłk dr Mariusz Ratajczyk.


Tekst: AWL

Zdjęcia: sierż. pchor. Krzysztof Rokicki

 

Back to top