AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Wystawą plenerową, realizowaną wspólnie z wrocławskim oddziałem IPN wpisujemy się ogólnopolską akcję #mojaniepodległa. Jej inauguracja miała miejsce w poniedziałek, 16 kwietnia br., przed Akademickim Centrum Kultury AWL.

Część wstępna ekspozycji zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, kopie najważniejszych dokumentów, związanych z 11 listopada 1918 r., a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości.

W głównej części wystawy, jej autorzy: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko. Współpraca: Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja prezentują „Ojców Niepodległości” w osobach: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących sylwetki wybitnych mężów stanu opatrzonych ich biogramami w języku polskim i angielskim, plansze zawierają również interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Wśród bohaterów wystawy są również: dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni, i artyści. Reprezentowali oni różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami, a pomimo tego byli zjednoczeni w dążeniu do odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności.

Ekspozycja prezentowana w Akademii Wojsk Lądowych, jest symboliczną inauguracją w stolicy Dolnego Śląska całorocznych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.


Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Wiesław Borsuk

 

Back to top