AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Na scenie Kompania wsparcia

17 czerwca br., o godz. 13.30 w Akademickim Centrum Kultury Akademii Wojsk Lądowych odbyła się Gala Finałowa IV Konkursu Piosenki Patriotycznej. Wśród laureatów konkursu studenci oraz uczniowie szkół średnich.

Punkt kontrolny w lesie

W dniach 14 – 16 czerwca br., w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, odbyły się Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w biegu na orientację. Nasza reprezentacja wróciła z zawodów z workiem medali.

 

Z okazji Święta Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w imieniu społeczności akademickiej oraz własnym składam serdeczne życzenia poczucia dumy i satysfakcji ze służby w tej zacnej formacji wszystkim oficerom, podoficerom i podchorążym.

Rektor – Komendant

płk dr inż. Jacek NARLOCH

Statuetki Lider Bezpieczeństwa Państwa

W Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie wręczono statuetki Lider Bezpieczeństwa Państwa. Wśród wyróżnionych Akademia Wojsk Lądowych.

Wspólne zdjęcie uczestników EUMACS

W dniach 12-14 czerwca br. delegacja AWL pod przewodnictwem pełniącego obowiązki rektora-komendanta płk. dr. inż. Jacka Narlocha uczestniczyła w Seminarium Komendantów Akademii Wojskowych Unii Europejskiej (European Union Military Academies Commandants’ Seminar - EMACS) zorganizowanym w Sybinie przez rumuńską Akademię Wojsk Lądowych.

Podchorąży na torze napalmowym

Podchorążowie I roku studiów I stopnia ćwiczyli na obiektach Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu pokonywanie toru napalmowego. To pierwsze takie szkolenie w ich karierze.

Sprawni w każdym działaniu – dla nich ludzkie życie, bezpieczeństwo i koleżeństwo to najważniejsze filary człowieczej egzystencji.

Pożegnanie z Akademią

W uczelnianej Sali Tradycji odbyła się uroczystość pożegnania żołnierza.

Prelegent podczas wykładu w AWL

To już kolejna wizyta dr. Jacka Bartosiaka w murach AWL. Poprzednie zgromadziły tłumy w Akademickim Centrum Kultury. Okazją do spotkania było wydanie nowej książki „Przeszłość jest prologiem”.

Akt uroczystej przysięgi wojskowej

W Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej słuchaczy trzymiesięcznego Studium Oficerskiego.

Wystąpienie dyrektora NATO MW COE

Kilkudziesięciu zaproszonych gości spotkało się w hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie. Dyskutowano na temat wysokogórskiego środowiska walki. Seminarium zorganizował Zakład Rozpoznania i Wojsk Aeromobilnych Instytutu Dowodzenia AWL.

Uroczyste zakończenie II edycji „Legii Akademickiej”

W dniu 5 czerwca br., w Akademii Wojsk Lądowych odbyło się  uroczyste zakończenie II edycji części teoretycznej przeszkolenia wojskowego w ramach „Legii Akademickiej”. Warto zaznaczyć, że na zakończeniu byli obecni przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień z Wrocławia.

Kontrola szkolenia poligonowego 23. kompanii szkolnej

W dniu 4 czerwca br. na obozowisku zgrupowania 23. kompanii szkolnej miała miejsce kontrola organizacji i funkcjonowania obozowiska poligonowego dokonana przez Rektora-Komendanta wraz z podległymi osobami funkcyjnymi akademii. Na wstępie służba dyżurna potwierdziła tożsamość przybyłych osób, a następnie przystąpiono do kontroli obozowiska.

Wymiana upominków

W dniu 4 czerwca br., Akademię Wojsk Lądowych odwiedził dyrektor NATO Mountain Warfare Center of Ecellence (NATO MW CoE) – płk Bostian Blaznik, wraz z towarzyszącym mu podoficerem sierż. Marco Pogorevcem.

Awanse na wyższy stopień wojskowy

3 czerwca br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy dla 2 oficerów z Instytutu Dowodzenia oraz Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia.

Obóz przysposobienia obronnego dla klas mundurowych

ZGRUPOWANIE PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH

Komunikat z ogłoszeniem wyników

W dniach 03.06 - 07.06.2019 r., na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy zorganizowano i przeprowadzono zgrupowanie przysposobienia obronnego uczniów klas mundurowych współpracujących z Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Uroczystość w Sali Tradycji AWL

W Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierza, który z dniem 31 maja br. kończy zawodową służbę wojskową. Powitano również oficera, który w AWL, będzie kontynuował służbę wojskową na stanowisku starszego wykładowcy.

W dniach od 17 do 19 maja br., odbyła się wojskowa pielgrzymka do Lourdes (Francja), wśród której znalazła się 30-osobowa reprezentacja podchorążych z Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmiertelni” z Akademii Wojsk Lądowych na czele z kapelanem ks. kpt. Maksymilianem Jezierskim. Pielgrzymowanie „Nieśmiertelnych” rozpoczęło się już 12 maja 2019 r. Hasłem tegorocznej Pielgrzymki był fragment Księgi Psalmów, „Szukaj pokoju i dąż do niego”.

Czasopismo AWL

Uczelniane czasopismo Scientific Journal of the Military University of Land Forces zostało włączone, pod koniec maja, w zasób jednej z największych a zarazem najbardziej rozpoznawalnych światowych baz czasopism prowadzonych w otwartym dostępie.

Konkurs Wrocławska Magnolia

Już po raz 16. miasto przyznało nagrody w konkursie Wrocławska Magnolia. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

W dniu 23.05.2019 r. na Wydziale Zarządzania w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyła się Ogólnopolska studencka konferencja naukowa zatytułowana: „Walki Polskich Żołnierzy w Obronie Granic w 1939 roku”.

Szkolenie artyleryjskie w Toruniu

Artylerzyści zdawali w Toruniu egzaminy na dowódcę plutonu. Strzelali z wykorzystaniem amunicji bojowej.

W dniach 16 - 17 maja br. w Pałacu Wojanów odbyła się VII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dylematy Współczesnego Zarządzania”. Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Back to top