AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Uroczystości przy pomniku Zesłańców Sybiru

We wtorek, 12 lutego br., przy pomniku Zesłańców Sybiru na placu Strzeleckim we Wrocławiu, odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę Pierwszej Wielkiej Deportacji na Sybir.

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu zorganizował w Akademii Wojsk Lądowych uroczystą akademię. Wręczono medale za zasługi na rzecz Sybiraków.

Przysięga wojskowa w AWL

We Wrocławiu, 8 lutego br., uroczystą przysięgę wojskową złożyło 79 ochotników, którzy szkolą się w Akademii Wojsk Lądowych i Wojskowej Akademii Technicznej w ramach służby przygotowawczej do korpusu oficerskiego Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

płk rez. dr Piotr Pertek

Z żalem informujemy, że na Wieczną Wartę udał się płk rez. dr Piotr Pertek (ur. 8.01.1960 r.), absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1983 r.), Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1984 r.), Wydziału Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej (doktorat - 1991 r.).

Okres zimowy to czas szkolenia narciarskiego realizowanego w AWL. Od stycznia do połowy marca podchorążowie podzieleni na poszczególne grupy szkoleniowe realizują tygodniowe zajęcia w Karkonoszach, w oparciu o Górski Ośrodek Szkolenia „Wysoki Kamień” oraz Górach Orlickich, w oparciu o Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej „Jodła”. W szkoleniu uczestniczyli już kadeci z Królestwa Arabii Saudyjskiej (KAS).

Zdjęcie rektora-komendanta AWL z delegacjami zagranicznymi

Akademia Wojsk Lądowych gościła ambasadorów Francji i Niemiec. Dyskutowano o wzajemnej współpracy. Ambasadorom towarzyszyli attaché wojskowi.

Urodziny patrona AWL

Z okazji 273. rocznicy urodzin generała Tadeusza Kościuszki, przypadającą na dzień 4 lutego br., przed pomnikiem patrona Akademii Wojsk Lądowych przeprowadzono uroczystą zbiórkę.

Pożegnanie z mundurem

W uczelnianej Sali Tradycji odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy, którzy zakończyli wieloletnią zawodową służbę wojskową.

W dniach 24-26 stycznia br., podchorążowie 15 i 23 kompanii szkolnej odbyli podróż historyczno-wojskową zorganizowaną przez Klub AWL. W jej ramach odwiedzili Warszawę i Komorowo.

Wizyta Szefa Sztabu Generalnego w AWL

W dniu 23 stycznia br., Akademia Wojsk Lądowych miała zaszczyt gościć po raz pierwszy Szefa Sztabu Generalnego WP, generała broni Rajmunda Andrzejczaka.

Wizyta w kompleksie Riese

Członkowie Koła Historii Wojen w ramach swej działalności odbyli, w dniu 19 stycznia br., podróż wojskowo-historyczną w rejon Wałbrzycha i Walimia.

Student Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Arkadiusz Kukuła, członek Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Powitania i awanse

22 stycznia br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz powitania żołnierzy zawodowych nowo przybyłych do Uczelni.

Spotkanie weteranów z podchorążymi AWL

Przedstawiciele Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa (CWDPGP) przebywali z dwudniową wizytą we Wrocławiu. Przeprowadzili również wykład dla podchorążych Akademii Wojsk Lądowych.

Kongres Uczelni Mundurowych

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki gościła delegatów XXXIII zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Komisji Uczelni Mundurowych. W czterodniowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich uczelni mundurowych w Polsce.

Porozumienie o współpracy

Wspólne działania na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz profesjonalna edukacja jako najlepsza droga do poprawy stanu bezpieczeństwa państwa i rozwoju Sił Zbrojnych RP, to główne założenie podpisanego porozumienia pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Biwak Zimowy Pamięci Powstańców Styczniowych

W weekend 12-13 stycznia br. podchorążowie z 12, 13, 15 i 21 kompanii szkolnej wzięli udział w organizowanym przez Klub AWL Biwaku Zimowym Pamięci Powstańców Styczniowych.

Wizyta oficerów francuskich w Sali Tradycji AWL

Do Akademii Wojsk Lądowych przybyli żołnierze francuscy. Młodzi oficerowie ze Szkoły Ogólnowojskowej Saint-Cyr Coetquidan przebywać będą na stażu w ramach porozumienia pomiędzy uczelniami.

Pożegnanie z Uczelnią

11 stycznia br., w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyło się uroczyste pożegnanie kpt. Norberta Tkaczyka, który zakończył służbę w Akademii.

Back to top