AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Szkolenie praktyczne z taktyki lekkiej piechoty

Podchorążowie 12-miesięcznego studium oficerskiego na potrzeby WOT zakończyli cykl szkoleń praktycznych z taktyki lekkiej piechoty.

Pożegnanie oficera

- Służba wojskowa wymaga od nas zmian i wyzwań. To wyzwanie podjął odchodzący z Akademii Wojsk Lądowych oficer, któremu dziękuję za zaangażowanie i kreatywność. Jestem przekonany, że zdobyta wiedza i doświadczenie zostaną wykorzystane dla dobra Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej -  powiedział Rektor-Komendant wz. płk dr inż. Jacek Narloch podczas pożegnania oficera kończącego służbę w Uczelni.

We wtorek, 26 maja br., przy pomniku Rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu, odbyła się uroczystość złożenia wiązanek kwiatów z okazji 72. rocznicy jego śmierci.

W dniach 11-15 maja 2020 r. w 10. Brygadzie Logistycznej odbyło się szkolenie podchorążych I roku studiów II stopnia grupy osobowej materiałowej.

Polskie politechniki od wielu tygodni pomagają w walce z koronawirusem - przygotowują przyłbice ochronne w oparciu o druk 3D, organizują zbiórki publiczne, udostępniają szpitalom sprzęt laboratoryjny, kamery termowizyjne, włączyły się także w prace nad prototypem respiratora. O szczegółach tych działań rozmawiano 19 maja 2020 r. podczas telekonferencji „Politechniki pomagają" z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka oraz wiceministrów Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksymowicza.

Podchorążowie AWL wzięli udział w akcji Ministerstwa Obrony Narodowej „CZERWONE MAKI - BOHATEROM MONTE CASSINO” zorganizowanej jako upamiętnienie 76 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino i 50. rocznicy śmierci gen. W. Andersa.

Z okazji Dnia Pielęgniarki i Opiekuna Medycznego podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych z Duszpasterstwa Akademickiego "Nieśmiertelni" odwiedzili zaprzyjaźnione Wrocławskie Hospicjum Bonifratrów.

Decyzja

Akademia Wojsk Lądowych od dłuższego czasu zabiegała o utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „dowodzenie” dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dostrzegając w takim rozwiązaniu potencjał pozwalający na zwiększenie kompetencji zawodowych absolwentów. Społeczność akademicka przyjęła decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wielkim zadowoleniem. Zmieniające się bardzo szybko środowisko bezpieczeństwa krajowego, regionalnego czy światowego skłania do gruntownego studiowania przez podchorążych zagadnień z wielu obszarów na różnych poziomach: taktycznym, operacyjnym czy nawet strategicznym.

Akademia Wojsk Lądowych od czterech lat poszerza swoją ofertę edukacyjną zarówno dla studentów wojskowych jak i cywilnych, odpowiadając na zmieniające się potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz rynku pracy.

 

Back to top