AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Akademia Wojsk Lądowych uczestniczyła w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego.

W czwartek, 15 sierpnia br., w garnizonach na terenie całej Polski uroczyście obchodzono Święto Wojska Polskiego. Święto to zostało ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość pożegnania oficera odchodzącego na wyższe stanowisko służbowe.

Fulbright Specialist Program - logo

W dniach 09-26.07 w ramach "Fulbright Specialist Program" w Akademii Wojsk Lądowych gościł specjalista z USA dr Michael Brown (University of Maryland).

Uczestnicy Kursu Intensywnego w ramach IMLA

W dniach 14-27 lipca br., Akademia Wojsk Lądowych zorganizowała Kurs Intensywny Projektu Partnerstwa Strategicznego International Military Leadership Academy (IMLA) ukierunkowany na rozwój umiejętności przywódczych słuchaczy akademii wojskowych państw Unii Europejskiej. Jest to część dwuletniego projektu międzynarodowego realizowanego przez AWL, we współpracy z uczelniami wojskowymi z Portugalii i Grecji.

Przysięga duszpasterzy w AWL

Na placu apelowym Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej 37 słuchaczy Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy – oficerskiego – Korpusu Osobowego Duszpasterstwa. W uroczystości uczestniczył biskup polowy Wojska Polskiego.

Rekonstruktorzy w działaniu

Członkowie Sekcji Rekonstrukcji Historycznej imienia gen. Józefa Chłopickiego przy AWL, w dniach 12-14 lipca br. uczestniczyli w zrekonstruowanej bitwie pod Znojmem (Czechy) z 1809 r., stoczonej pomiędzy wojskami austriackimi a armią francuską.

Świadectwo maturalne i medale kandydatki na studia w AWL

Za nami egzaminy wstępne na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – Wydział Wojskowo-Lekarski oraz na stacjonarne studia wojskowe w AWL, a już rozpoczynamy kolejne, tym razem na dwunastomiesięczne studium oficerskie.

Szabla przygotowana do uroczystej promocji oficerskiej

– Jako Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Uczelni z bardzo dużymi ambicjami i jeszcze większymi możliwościami, patrzę z radością i dumą na stojących przed nami przyszłych oficerów Wojska Polskiego – powiedział gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka do bohaterów uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski, która odbyła się na wrocławskim Placu Gołębim. Upragnione gwiazdki podporucznika Wojska Polskiego otrzymało dwustu sześćdziesięciu absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (AWL).

Szef SZtabu Generalnego WP przemawia do podchorążych

W przeddzień uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski, w Akademii Wojsk Lądowych odbyło się spotkanie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z absolwentami. Szefa SGWP w murach AWL przywitał rektor-komendant, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. Po południu mszę św. w intencji tegorocznych absolwentów odprawił kapelan AWL ks. kpt. Maksymilian Jezierski.

Pożegnanie oficerów z AWL

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość z okazji pożegnania oficerów z Akademią Wojsk Lądowych.

Wizyta podchorążych w hospicjum

Na początku lipca podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych angażujący się w wolontariat hospicyjny w ramach Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmiertelni” odwiedzili podopiecznych wrocławskiego Hospicjum Bonifratrów.

Wspólne zdjęcie uczestników kursu

To już siódma edycja międzynarodowego kursu przywództwa International Military Leadership Course (IMLC 2019) zorganizowana przez Akademię Wojsk Lądowych. Od 24 czerwca do 4 lipca, w uczelnianym Ośrodku Szkolenia Górskiego „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie gościliśmy uczestników kursu z aż dziewięciu krajów.

Zawodnicy AWL podczas zawodów jeździeckich

W dniach 28-30 czerwca br., w Wierzawicach k. Leżajska odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Kawalerii "Sobieski Militari", których gospodarzem był miejscowy Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20. Pułku Ułanów im. króla Jana III Sobieskiego.

W dniu 17.06.2019 r. na terenie Akademii Wojsk Lądowych odbyły się I Zawody użyteczno-bojowe o wyłonienie najlepszej drużyny zmechanizowanej w szkoleniu bojowym przygotowane oraz przeprowadzone przez Zakład Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Instytutu Dowodzenia.

 

Back to top