AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniu 22 października 2018 r. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej 5 słuchaczy, przyjętych na I rok studiów w ramach uzupełnienia limitu miejsc.

W dniu 17 października br. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki była organizatorem kolejnego posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (KRUWiO), którego aktualnym przewodniczącym jest Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich prof. dr hab. Marek Ziętek.

Rajd Górski „Sto Kilometrów na Stulecie Niepodległości”

W dniach 11-14 października podchorążowie z 15, 21 i 34 kompanii szkolnej wzięli udział w organizowanym przez Klub AWL Rajdzie Górskim „Sto Kilometrów na Stulecie Niepodległości” w Beskidzie Niskim.

Walki finałowe

W Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyły się VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu. Wśród zawodników byli również podchorążowie AWL.

Uczestnicy spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Akademia Wojsk Lądowych obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji nauczyciele akademiccy oraz pracownicy oświaty otrzymali nagrody.

Zdjęcie attache przy pomniku patrona AWL

Odwiedziny Akademii Wojsk Lądowych oraz zapoznanie z jej ofertą dydaktyczno-szkoleniową to cele wizyty przedstawicieli Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego.

Wykład gen. Caslena (USA)

W dniach 30 września – 05 października br., przy okazji udziału w uroczystej inauguracji roku akademickiego, w Akademii Wojsk Lądowych przebywała delegacja amerykańska pod przewodnictwem gen. broni. rez. Roberta L. Caslena, poprzedniego Superintendenta Akademii Wojskowej w West Point (USMA). Delegacji towarzyszył Asystent Attaché Wojsk Lądowych USA w Polsce, mjr Andrew Underwood.

Społeczność akademicka AWL

Inauguracja roku akademickiego to tradycja, która jest świętem każdej uczelni. Świętem, które kończy okres wakacyjny i rozpoczyna czas wytężonej pracy. Akademia Wojsk Lądowych zainaugurowała nowy rok akademicki 2018/2019 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Inauguracja środowiskowa wrocławskich uczelni

Akademia Wojsk Lądowych tradycyjnie uczestniczyła wspólnie z innymi wrocławskimi uczelniami w środowiskowej inauguracji roku akademickiego.

Podium dla podchorążych AWL w Międzynarodowych Zawodach Użyteczno-Sportowych imienia gen. Mariana Zdrzałki

W dniach 24-28.09.2018 r. podchorążowie I roku studiów II stopnia specjalności aeromobilnej uczestniczyli w międzynarodowych zawodach użyteczno-sportowych upamiętniających dowódcę 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej oraz patrona 16 batalionu powietrznodesantowego generała brygady Mariana Zdrzałkę.

Akademia Wojsk Lądowych przygotowuje się do wysłania pierwszych podchorążych w ramach wymiany międzynarodowej z Koreańską Akademią Wojskową w Seulu.

Back to top