AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Odwiedziny Akademii Wojsk Lądowych oraz zapoznanie z jej ofertą dydaktyczno-szkoleniową to cele wizyty przedstawicieli Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego.

To już kolejna wizyta w murach AWL tak licznego, bo aż 18-sto osobowego grona Attaché Obrony lub ich zastępców akredytowanych w Polsce. Na zaproszenie Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki Akademię odwiedzili przedstawiciele: Albanii, Meksyku, Japonii, Turcji, Hiszpanii, Litwy, Grecji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Chin, Białorusi, Gruzji, Norwegii, Serbii, Węgier i Izraela.

Tak duże zainteresowanie wizytą świadczy o dostrzeżeniu potencjału w naszej ofercie studiów i kursów prowadzonych w języku angielskim skierowanej do partnerów zagranicznych oraz coraz lepiej rozpoznawalnej marki Akademii Wojsk Lądowych wśród międzynarodowej społeczności akademickiej. Duży wpływ na to ma również stale rozbudowywana i coraz nowocześniejsza baza dydaktyczno-szkoleniowa wykorzystywana w procesie dydaktycznym.

W trakcie wizyty zagraniczni goście zostali zapoznani z podstawowymi zadaniami Akademii. Odwiedzili również Salę Tradycji i bazę dydaktyczno-szkoleniową. Rektor-Komendant, witając gości, życzył wszystkim owocnego pobytu w Uczelni oraz zaprosił do dalszej współpracy.

Pobyt przedstawicieli Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego w AWL zakończył oficjalny lunch, podczas którego kontynuowano rozmowy o możliwościach zacieśnienia dotychczasowej współpracy oraz stworzeniu jej nowych kierunków.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top