AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Zastosowanie nowego materiału i nowatorskiej konstrukcji do budowy bezpilotowego statku powietrznego - to innowacja prezentowana przez Akademię Wojsk Lądowych na 46. Międzynarodowej Wystawie Innowacji i Wynalazczości, która odbyła się w dniach 11 - 15 kwietnia w Genewie. Akademia Wojsk Lądowych była jednym z 822 wystawców reprezentujących 40 krajów.

Użycie w warunkach bojowych lekkiego, stabilnego, cichego i niewidzialnego dla fal radarowych statku powietrznego, pozwala na uzyskanie przewagi taktycznej na polu walki, a np. w przedsięwzięciach realizowanych w ramach zarządzania kryzysowego jest skutecznym narzędziem wspierającym działalność służb publicznych. - Zaproponowany przez zespół Akademii Wojsk Lądowych wynalazek pozwala na redukcję kosztów eksploatacji statków powietrznych, zwiększenie ich nośności, wysoką manewrowość oraz elastyczność użycia. Startuje i ląduje praktycznie „z ręki” (eSTOL - Extremly Short Take-Off and Landing) - powiedział dr hab. inż. Adam Januszko, Prorektor ds. Nauki i jednocześnie kierownik zespołu badawczego.

- Rozwiązanie jest autorskie, a zastosowane innowacyjne technologie nie mają swoich odpowiedników w obecnych konstrukcjach UAV - dodał kierownik zespołu. Z tym zdaniem zgodziło się również międzynarodowe jury, które wyróżniło konstruktorów z Akademii Wojsk Lądowych złotym medalem innowacji i wynalazczości.

To nie jedyne wyróżnienie dla zespołu badawczego Akademii. Dużą innowacyjność produktu zauważyły również delegacje z Tajlandii i Rumunii, które wyróżniły nasz produkt nagrodą specjalną Narodowej Agencji Badawczej Republiki Tajlandii oraz Medalem Stowarzyszenia Innowatorów z Rumunii.

Podczas wystawy stoisko AWL cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród odwiedzających gościliśmy Pana Ambasadora Zbigniewa Czecha - stałego przedstawiciela RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie oraz Panią dr Alicję Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP.


Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: AWL

 

Back to top