BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


 

Potwierdzanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej w przychodni lub szpitalu.
Od 1 stycznia 2013 r., lecząc się w przychodni czy szpitalu, potwierdzisz online swoje ubezpieczenie w systemie eWUŚ. Wystarczy do tego Twój PESEL i dowód osobisty. Może się zdarzyć, że NFZ nie będzie mógł potwierdzić Twoich uprawnień. Jeżeli wiesz, że takie prawo posiadasz, będziesz musiał okazać inny dokument potwierdzający ten fakt albo złożyć oświadczenie. W przypadku, gdy złożysz nieprawdziwe oświadczenie, zostaniesz obciążony kosztami udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego, żeby uniknąć tego problemu, pamiętaj! Jeżeli studiujesz, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia.

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?

Twoi rodzice lub opiekunowie prawni – jako członka rodziny. Rodzice lub opiekunowie mogą zgłosić Cię jako członka rodziny do 26 roku życia. Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia.
Szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ważne!

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracowałeś podczas nauki, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, kiedy zakończysz pracę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musisz zostać ponownie do niego zgłoszony. Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie. Mogą zgłosić Cię oboje jednocześnie. Unikniesz wtedy problemów, gdy np. jeden z rodziców straci uprawnienia. Jeżeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, nie martw się!
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące. Uwaga! Jeśli żaden z Twoich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą Cię także zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

 

Do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ zgłaszają studenta:

  • rodzice (jeżeli student nie pracuje w formie umowy o pracę i nie prowadzi działalności gospodarczej) do ukończenia przez niego 26. roku życia,
  • pracodawca (jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę),
  • student zgłasza samego siebie (jeżeli prowadzi działalność gospodarczą),
  • pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą współmałżonek,
  • Uczelnia, jeżeli: student ukończył 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (również studenta przed 26. rokiem życia, jeśli nie może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców).

 

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

  • Dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
  • Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

W sytuacji, gdy student ukończył 26 rok życia lub jest sierotą może złożyć wniosek do Prorektora ds. Studenckich z prośbą o ubezpieczenie zdrowotne przez AWL. Wraz z wnioskiem zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające jego sytuację (sierota – kserokopia aktów zgonów rodziców – oryginały do wglądu, ukończone 26 lat – kserokopię dowodu osobistego – oryginał do wglądu).

Wniosek - należy złożyć w Biurze Obsługi Studentów.


 

eWUŚ Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Jeżeli masz problem lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń, zadzwoń

Oddziały NFZ

Dolnośląski - 71 79 79 199
Kujawsko-Pomorski - 52 32 52 700
Lubelski - 81 53 10 500, 81 19 488
Lubuski - 68 328 77 77
Łódzki - 42 275 49 41
Małopolski - 12 29 88 386
Mazowiecki - 22 582 84 42
Opolski - 77 40 20 176, 77 40 20 169
Podkarpacki - 17 86 04 003
Podlaski - 85 745 95 62
Pomorski - 58 32 18 635, 58 32 18 626
Śląski - 32 735 19 00
Świętokrzyski - 41 36 46 288
Warmińsko-Mazurski - 94 340 67 12, 800 133 773
Wielkopolski - 800 800 805
Zachodniopomorski - 91 46 45 045, 94 34 06 712

Centrala NFZ

Infolinia 800 - 1600
tel. 800 392 976
tel. 22 572 60 42
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik Praw Pacjenta

Bezpłatna infolinia, pn.-pt. 900 - 2100
tel. 800 190 590

 

 

Back to top