SEKCJA SOCJALNA   


 

Najważniejsze terminy dotyczące składania dokumentów uprawniających do korzystania z ZFŚS.

Oświadczenie:

  • o dochodach - do 31 marca każdego roku;
  • emeryta/rencisty dot. korzystania z funduszu - do 28 lutego każdego roku;
  • o osobach uprawnionych korzystających z ZFŚS - do 28 lutego każdego roku.

 

Wnioski o dofinansowanie:

  • o dofinasowanie do wypoczynku - do 28 lutego br.;
  • zimowiska - do 30 listopada (na rok następny);
  • kolonie i obozy - do 28 lutego br.;

 

Oświadczenia do wniosków:

  • dochodowe do wniosku o zapomogę - każdorazowo wraz z podaniem o zapomogę;
  • o dofinansowanie wypoczynku– składane na ok. 3 tygodnie przed planowanym terminem wypoczynku.

 

Formularze i dokumenty o których mowa powyżej, dostępne są w zakładce DOKUMENTACJA.

 

 

Back to top