BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

 W związku z powtarzającymi się pytania i wątpliwościami studentów odnośnie Dziennika Praktyk oraz zakończenia procedury związanej z praktykami studenckimi w Wirtualnej Uczelni, przedstawiamy komplet niezbędnych informacji:

 1. Dziennik Praktyk znajduje się w lewym, bocznym menu „Grupy” -> „Praktyki” -> „Pokaż szczegóły”.
 2. W Dzienniku znajdują się dwie zakładki: „Szczegóły” oraz „Dziennik”:
  1. W zakładce „Szczegóły”, student uzupełnia pola, podając dane Zakładowego Opiekuna Praktyk.
  2. W zakładce „Dziennik”, poprzez przycisk „Nowy wpis”, student uzupełnia dziennik ewidencjonując każdy dzień odbywanej praktyki, podając datę, liczbę godzin oraz zakres wykonywanych czynności - „Opis dnia”.
 3. Po zakończeniu praktyki i uzupełnieniu całego dziennika praktyk, student wybiera opcję „Zatwierdź i wyślij”. Dziennik zostanie zamknięty, a dane (okres realizacji praktyki oraz liczba godzin) przesłane będą na zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej.
 4. Następnie, student wybiera opcję „Wydruki”:
  1. Student drukuje Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej. Dokument ten razem z Formularzem weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej przedkłada do uzupełnienia, podpisu i opieczętowania w Zakładzie Pracy, w którym realizowane były praktyki.
  2. Student drukuje Dziennik Praktyk. Dziennik Praktyk jest również dostępny w formacie *.pdf. Dziennik w wersji elektronicznej przedkładany jest do wglądu osobie, która będzie podpisywała zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej.
 5. Uzupełnione, podpisane i opieczętowane Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej oraz Formularz weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej, należy zeskanować (dopuszczalne rozszerzenie pliku *.pdf, *.jpg, *.png).
 6. Student zakłada ostatnią sprawę w WU na podstawie „Wniosku o zaakceptowanie dziennika praktyk”:
  1. „Sprawy studenta” -> „Wnioski studenta” -> „Nowy wniosek” -> „Grupa spraw: Praktyki” -> „Nazwa sprawy: Wniosek o zaakceptowanie dziennika praktyk”
  2. Student dołącza do wniosku skan Zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej oraz Formularz weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej.
 7. Po zaakceptowaniu wniosku przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich, "Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki - w miejscu wybranym przez studenta", „Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej” (wypełnione, podpisane i opieczętowane), "Formularz weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej" oraz "Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej", Student przekazuje do Dziekanatu. Dodatkowo w przypadku posiadania umowy trójstronnej, do Dziekanatu wraz z Wnioskiem, Zaświadczeniem, Formularzem i Dziennikiem, należy przekazać jeden egzemplarz Umowy.

 

 

Back to top