INSTYTUT DOWODZENIA


Sekcja Szkoleń Wysokogórskich zrzesza pasjonatów gór i wszelkiej działalności z tym związanej, osoby interesujące się turystyką wysokogórską, wspinaczką skalną, narciarstwem, technikami linowymi, ratownictwem górskim, sztuką przetrwania oraz wykorzystaniem tych umiejętności w działalności Sił Zbrojnych RP. Początki sekcji sięgają 1999 roku, gdy podczas tworzenia ruchu studentów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu nastąpiła transformacja naukowych kół podchorążych (NKP) w sekcje zainteresowań. Z NKP Rozpoznanie Wojskowe została wyodrębniona sekcja, która skupia się przede wszystkim na szkoleniu wysokogórskim. Jej członkami są głównie podchorążowie ze specjalności rozpoznawczej, ale inne kierunki także czynnie uczestniczą w życiu sekcji. Pierwszym przewodniczącym mianowano podchorążego Grzegorza Mizię, dzięki któremu Sekcja otrzymała logo, które do dziś pozostaje w niezmienionej formie. Zarówno w trakcie świetności NKP Rozpoznanie Wojskowe jak i istnienia SSW, członkowie biorą udział w szkoleniach, odbywających się na terenie wielu krajów, są to m.in. Ukraina, Azerbejdżan, Mołdawia, USA, Niemcy, Kanada, Wielka Brytania, Republika Czeska.

Do głównych zadań sekcji należy:
-    pogłębianie zainteresowań związanych z problematyką wysokogórską;
-    doskonalenie umiejętności z zakresu techniki wykorzystania sprzętu wysokogórskiego w różnych porach roku;
-    pogłębienie wiedzy dotyczącej przetrwania w terenie górskim;
-    zapoznanie podchorążych z metodyką organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze wysokogórskim;
-    reprezentowanie uczelni na forum Sił Zbrojnych RP oraz poza granicami kraju;
-    rozwój współpracy z zagranicznymi uczelniami wojskowymi;
-    udzielanie się na forum AWL w celu zabezpieczenia szkolenia innych sekcji oraz wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych uczelni.

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi przez sekcję były:
•    Styczeń 2015 r. - udział w Advanced Mountaineering Course: tematyka zagrożeń lawinowych, planowanie i prowadzenie tras skiturowych oraz postępowanie w sytuacji awaryjnej, uzupełnione procedurami ratowniczymi. (Szwajcaria, Andermatt w Alpach, 5 członków).
•    Luty 2015 r. - Winter Survival (Republika Czeska, 3 członków).
•    Maj 2015 r. - „Italian Raid Commando Lombardia 2015” Reprezentacja naszej uczelni zdobyła 1. miejsce w klasyfikacji szkół wojskowych oraz 6. miejsce w klasyfikacji generalnej. Jest to najlepszy wynik Polaków w historii zawodów, które są rozgrywane od 1984 r.
•    Czerwiec 2015 r. - Szkolenie w Military Mountaineering Service Centere w miejscowości Andermatt.
•    Luty 2016 r. - zawody Military Ski Patrol.
•    W dniu 13 kwietnia 2016 roku  Mountain Warrior Day. Organizatorem tego dnia była Sekcja Szkoleń Wysokogórskich.
•    Maj 2016 r. - zawody Italian Raid Commando Reprezentacja naszej uczelni zdobyła 2. miejsce w klasyfikacji szkół wojskowych.
•    Lipiec 2016 r. - Podchorąży Sekcji Szkoleń Wysokogórskich uczestniczył  w szkoleniu Advanced Summer Mountain Training Course.
•    W dniach 17-18 października br. w Szklarskiej Porębie odbyły się Karkonoskie Zawody Górskie "MOUNTAIN WARRIOR" Jednostek MON i MSWiA. Drugie i trzecie miejsce zdobyli podchorążowie z Sekcji Szkoleń Wysokogórskich.
•    Grudzień 2016 r. - W dniach 17- 23 grudnia członkowie Sekcji Szkoleń Wysokogórskiej brali udział w Zimowym Kursie Taternickim I stopnia.
•    Styczeń 2017 r. - 23. Międzynarodowe Mistrzostwa Armii Republiki Czeskiej w wieloboju zimowym „Winter Survival 2017”.
•    Luty 2017 r. - W Górach Izerskich żołnierze rywalizowali podczas zimowych zawodów „Military Ski Patrol”. W wyniku zaciętej rywalizacji podchorążowie zajęli drugie miejsce.
•    W dniach 10-12  maja 2017 r. trzech podchorążych I roku bierze udział w Wojskowej Odznace Górskiej 21 BSP III stopnia (brązowej) są to podchorążowie Żukowski, Mazurek oraz Szypulewski.
•    Liczne szkolenia międzynarodowe z kadetami między innymi z: Litwy, Rumunii, Czech, Węgier, Niemiec,  Łotwy, Holandii.
•    Systematyczne spotkania sekcji i wyjazdy szkoleniowe do ośrodka „Wysoki Kamień” mające na celu podniesienie umiejętności zarówno nowych członków, jak i zyskanie doświadczenia przez instruktorów.

 

Back to top