INSTYTUT DOWODZENIA


 

O NAS

Sekcja Obrony Przeciwlotniczej (SOPL) powstała z inicjatywy podchorążych specjalności obrona przeciwlotnicza. Sekcja zrzesza studentów wojskowych Akademii Wojsk Lądowych. Powstanie datuje się na lipiec 2019 r. Siedziba SOPL znajduje się przy Zakładzie Wsparcia Bojowego, przy Zespole Obrony Przeciwlotniczej w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109.

 

CELE SEKCJI

Sekcja Obrony Przeciwlotniczej działa w celu:

 • budzenia zainteresowań naukowych i stwarzania członkom SOPL warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru szeroko rozumianej problematyki obrony przeciwlotniczej oraz kierunków pokrewnych;
 • wprowadzania studentów w obszar działalności naukowo-badawczej;
 • aktywizacji studentów w zakresie działalności publicystycznej, poprzez ogłaszanie w czasopismach uczelni oraz innych wydawnictwach własnych twórczych pomysłów, koncepcji oraz analiz;
 • kształtowania aktywności i kreatywności studentów w zakresie badań własnych z dziedziny działań wojsk obrony przeciwlotniczej;
 • rozwoju współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej.

Cele sekcji realizowane są poprzez:

 • organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów oraz dyskusji o tematyce zgodnej z celami SOPL i uczestnictwo w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje i organizacje;
 • kontakty ze studentami z innych uczelni krajowych i zagranicznych;
 • opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowych wykonanych przez członków SOPL;
 • wyjazdy szkoleniowe.

 

ZADANIA SOPL

Do regulaminowych zadań SOPL należą:

 • udział w seminariach, sympozjach, konferencjach i zjazdach naukowych dotyczących obrony przeciwlotniczej;
 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi w realizacji zadań związanych z edukacją na rzecz obronności państwa w zakresie obrony przeciwlotniczej;
 • organizowanie warsztatów pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Zespołu Obrony Przeciwlotniczej;
 • nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwami oraz instytucjami w celu zapoznania się z ich działalnością w ramach tematyki dotyczącej obrony przeciwlotniczej;
 • prowadzenie własnych lub zleconych prac naukowo-badawczych lub zadań na rzecz tych prac w obszarze obrony przeciwlotniczej;
 • podejmowanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć;
 • podejmowanie współpracy międzynarodowej w obszarze obrony przeciwlotniczej.

 

 

Back to top