SENAT AWL   


 

Działając na podstawie  „Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki”, w skład Senatu Uczelni kadencji 2015-2020 ukonstytuował się następującym składzie:

 

 1. bryg. dr hab. inż. SKORUPKA Dariusz – przewodniczący Senatu,
 2. dr hab. MIERZWA Danuta,
 3. płk dr hab. FRĄCZEK Mariusz,
 4. dr hab. inż. JANUSZKO Adam,
 5. dr hab. inż. STANEK Stanisław,
 6. dr hab. GRABIŃSKA Teresa,
 7. dr hab. HORYŃ Wojciech,
 8. dr hab. KAŁUŻNY Ryszard,
 9. dr hab. DANILUK Piotr,
 10. dr Aneta KAZANECKA,
 11. płk dr NARLOCH Jacek                                
 12. ppłk dr inż. DUCHACZEK Artur
 13. ppłk dr Zbigniew GROBELNY,
 14. ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI,
 15. ppłk dypl. inż. HAJT Sławomir,
 16. płk dypl. GRABOWSKI Krzysztof,
 17. ppłk mgr inż. CZERECHOWSKI Wojciech – sekretarz Senatu,
 18. mjr dr hab. KACZMARCZYK Barbara
 19. mł. chor. DOLOT Marek,
 20. sierż. pchor. MAŚLANKA Michał,
 21. sierż. TURCZYŃSKI Radosław,
 22. pchor. SKRZYNIAŻ Bruno,
 23. pchor. RYDELSKA Konstancja,
 24. TYBEK Wiktoria,
 25. WYPYCH Patrycja.

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:

 • przedstawiciel związku zawodowego działającego w Akademii,
 • dyrektor biblioteki,
 • kanclerz,
 • kwestor.

 

Back to top