SENAT AWL   


 

Działając na podstawie  „Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki”, w skład Senatu Uczelni kadencji 2015-2020 ukonstytuował się następującym składzie:

 

 1. gen. bryg. dr hab. inż. SKORUPKA Dariusz – przewodniczący Senatu,
 2. prof. dr hab. MIERZWA Danuta,
 3. płk dr hab. FRĄCZEK Mariusz,
 4. dr hab. inż. JANUSZKO Adam,
 5. dr hab. inż. STANEK Stanisław,
 6. dr hab. GRABIŃSKA Teresa,
 7. dr hab. HORYŃ Wojciech,
 8. dr hab. KAŁUŻNY Ryszard,
 9. dr hab. DANILUK Piotr,
 10. dr Aneta KAZANECKA,
 11. płk dr NARLOCH Jacek,
 12. płk dr hab. BODZIANY Marek
 13. płk dr inż. DUCHACZEK Artur,
 14. ppłk dr GROBELNY Zbigniew,
 15. ppłk dr LEDZIANOWSKI Józef,
 16. ppłk dr Krzysztof GRUCA,
 17. ppłk dypl. inż. HAJT Sławomir,
 18. płk dypl. GRABOWSKI Krzysztof,
 19. ppłk mgr inż. CZERECHOWSKI Wojciech – sekretarz Senatu,
 20. mjr dr hab. KACZMARCZYK Barbara
 21. mł. chor. DOLOT Marek,
 22. sierż. pchor. MAŚLANKA Michał,
 23. sierż. TURCZYŃSKI Radosław,
 24. pchor. SKRZYNIAŻ Bruno,
 25. pchor. RYDELSKA Konstancja,
 26. TYBEK Wiktoria,
 27. WYPYCH Patrycja.

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:

 • przedstawiciel związku zawodowego działającego w Akademii,
 • dyrektor biblioteki,
 • kanclerz,
 • kwestor.

 

Back to top