INSTYTUT DOWODZENIA


 

Sekcja Inżynierii Wojskowej działa w celu:

 1. Rozwijania zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom SIW warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru szeroko rozumianej problematyki inżynierii wojskowej oraz kierunków pokrewnych;
 2. Wprowadzania słuchaczy w obszar działalności naukowo-badawczej;
 3. Aktywizacji słuchaczy w zakresie prowadzenia działalności publicystycznej, poprzez publikowanie w czasopismach uczelni oraz innych wydawnictwach studenckich własnych twórczych pomysłów, koncepcji oraz analiz twórczych.
 4. Kształtowania aktywności i kreatywności słuchaczy w zakresie własnych badań z dziedziny inżynierii wojskowej.
 5. Rozwoju współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej.
 6. Podejmowanie działań w kierunku podwyższania poziomu naukowego Zakładu Wsparcia Bojowego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, a także dbałość o właściwy wizerunek Akademii Wojsk Lądowych na forum krajowym i międzynarodowym.

 

SIW realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów oraz dyskusji na temat zgodny z celami SIW, a także uczestniczy w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje i organizacje akademickie.
 2. Kontakty ze studentami z innych uczelni krajowych i międzynarodowych.
 3. Opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowych realizowanych przez członków SIW
 4. Wyjazdy studyjne i podróże służbowe.

 

Zadania Sekcji Inżynierii Wojskowej:

 1. Udział w seminariach, sympozjach, konferencjach oraz zjazdach naukowych dotyczących szeroko rozumianej problematyki inżynierii wojskowej.
 2. Organizowanie spotkań, sympozjów i dyskusji z przedstawicielami jednostek wojskowych oraz środowisk naukowych związanych z inżynierią wojskową.
 3. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi w realizacji zadań związanych z edukacją na rzecz obronności państwa.
 4. Organizowanie warsztatów naukowych pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Wsparcia Bojowego Instytutu Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
 5. Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwami oraz instytucjami w celu zapoznania się z ich działalnością.
 6. Prowadzenie własnych lub zleconych prac naukowo-badawczych lub realizacja zadań na ich rzecz w obszarze inżynierii wojskowej.
 7. Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowo-naukowych.
 8. Podejmowanie współpracy międzynarodowej w obszarze inżynierii wojskowej.

 

W ostatnim czasie członkowie Sekcji wzięli udział w następujących przedsięwzięciach:

 • Wsparcie organizacji Światowych Dni Młodzieży,
 • Piknik saperski z okazji Dnia Sapera,
 • Spotkanie z dowódcą 1 Brzeskiego Pułku Saperów,
 • Podróż studyjna do m. Wałbrzych,
 • Podróż studyjna szlakiem dawnych fortyfikacji Malbork – Gierłoż - Osowiec,
 • Podróż studyjna do m. Kłodzka.

 

Akademia Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Piotra Czajkowskiego 109

51-147 Wrocław

 


 

 

Back to top