BIBLIOTEKA AWL  


 

W Czytelni AWL udostępnione są następujące rozprawy doktorskie:

 

ppłk mgr inż. Piotr SZCZEPAŃSKI

Temat rozprawy doktorskiej:

Wizerunek Akademii Wojsk Lądowych w kontekście postrzegania bezpieczeństwa publicznego przez społeczność Wrocławia

 

Udostępniona w Czytelni od  04.01.2019

 


mgr Paweł OLBRYCHT

Temat rozprawy doktorskiej:

Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego wynikające z imigracji z Ukrainy na obszarze Dolnego Śląska

 

Udostępniona w Czytelni od  06.11.2018

 


mgr Krzysztof JUSTYŃSKI

Temat rozprawy doktorskiej:

Racjonalizacja działań Policji w warunkach zagrożeń i zdarzeń

 

Udostępniona w Czytelni od 14.02.2019

 


dr Robert GWARDYŃSKI

Temat rozprawy doktorskiej:

       Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji

 

Udostępniona w Czytelni od 12.06.2019

 


mgr Aneta CHRZĄSZCZ

Temat rozprawy doktorskiej:

       Dezaktywizacja zawodowa na terenie powiatu bialskiego w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa społecznego

 

Udostępniona w Czytelni od 25.06.2019

 


mgr Suhel Samuel MOUSSA

Temat rozprawy doktorskiej:

       Sytuacja polityczno – społeczna a bezpieczeństwo wewnętrzne Syrii

 

Udostępniona w Czytelni od 04.07.2019


mgr Dariusz Hybś

Temat rozprawy doktorskiej:

       Straż Miejska w systemie bezpieczeństwa publicznego Kalisza

 

Udostępniona w Czytelni od 23.09.2019


mgr inż. Adam Konieczny

Temat rozprawy doktorskiej:

Kierunki doskonalenia współpracy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z samorządem terytorialnym.

 

Udostępniona w Czytelni od 23.09.2019

 

 

Back to top