WYDAWNICTWO AWL  


 

Redaktor Naczelny Wydawnictwa - ppłk dr Marek BODZIANY 

  • Redaktor Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie - mgr Paweł OLBRYCHT
  • Redaktor Wydziału Zarządzania - dr Maciej POPŁAWSKI
  • Redaktor Instytutu Dowodzenia - mjr dr Jacek PAJĄK
  • Redaktor pozawydziałowy - ppłk dr Dariusz LENART

 

Back to top