PZW "PIECHUR"  


 

ZASADY UŻYTKOWANIA AKWENU CIENIN

PRZEZ WĘDKUJĄCYCH ZRZESZONYCH W KOLE nr 54 „PIECHUR”

 

  1. Osoby przebywające w obrębie użytkowanego przez Koło akwenu zobowiązani są posiadać przy sobie ważne pozwolenie, zgodnie ze wzorem przekazanym Komendantowi Ochrony AWL.
  2. Przebywający celem wędkowania lub wykonywania prac naprawczo-porządkowych w obrębie akwenu „Cienin”, zobowiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi SUFO w OSJ RAKÓW. (tel. 691 – 364 – 474).
  3. Wędkujący zobowiązany jest do utrzymania w czystości zajmowanego stanowiska, przygotowanego do wędkowania w obrębie 5 m.
  4. Osoby, które zauważą niepokojące sytuacje stwarzane przez osoby postronne, proszone są o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu drogą telefoniczną do pracownika SUFO (tel. 691 – 364 – 474).
  5. Wjeżdżający na teren poligonu pojazdem mechanicznym zobowiązany jest każdorazowo otwierać i zamykać szlaban wjazdowy.
  6. Zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych na drodze asfaltowej.
  7. Na akwenie obowiązuje zakaz kąpieli osób oraz kąpieli zwierząt.
  8. Rozpalanie grilla oraz ogniska może odbywać się tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.
  9. Po zakończonym wędkowaniu lub wykonaniu prac naprawczo-porządkowych opuszczający użytkowany przez Koło teren zgłasza ten fakt pracownikowi SUFO (tel. 691 – 364 – 474).

 

 

Back to top