PZW "PIECHUR"  


Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zgodnie ze statutem PZW początek roku nasze Koło zaczęło od Walnego zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się w dniu 11.01.2019 r. w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Przybyłych na zebranie członków, przywitał Prezes koła „Piechur” przekazując jednocześnie życzenia noworoczne.

Zebranie zgodnie z regulaminem i po zatwierdzeniu porządku obrad poprowadził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Na zebraniu podsumowano działalność koła za rok 2018 i podsumowano drugi rok kadencji zarządu, ukonstytuowano plany i zamierzenia na rok bieżący, zapoznano z obowiązującymi stawkami i porozumieniami na sezon wędkarski 2019.

Odczytano sprawozdania powołanych Organów Koła jak i sprawozdania z zawodów oraz działalności rocznej.

Poinformowano również uczestników zebrania o nowych dostępnych akwenach PZW we Wrocławiu. Podkreślono zakres wykonanych prac koła na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego i ochrony środowiska naturalnego, szczególnie na użytkowanym przez koło terenie.

Osoby, które mogły uczestniczyć w zebraniu poruszyły najbardziej nurtujące sprawy związane z rokiem bieżącym, podjęły debatę i wniosły uwagi odnośnie przeprowadzenia tegorocznych zawodów jak i wniosków skierowanych do zarządu okręgu oraz władz koła.

Cały czas czekamy na wszelkie uwagi i propozycje związane z funkcjonowaniem koła w roku bieżącym.  Użytkującym akwen Cienin dziękujemy za dbałość o przygotowane stanowisk do wędkowania jak i przestrzeganie obowiązku zamykania szlabanu.

 

Zarząd koła bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom zebrania za przybycie
 i podjęte uchwały oraz aktywność w debatach. Życzymy wszystkim członkom koła
 w roku 2019 jak największych sukcesów wędkarskich.

 

 

Back to top