WYDAWNICTWO AWL  


Kwestie związane z ochroną praw autorskich regulują odpowiednie przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego, w szczególności Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)

 

Back to top