BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


 

W roku akademickim 2014/2015 rozkazem Rektora – Komendanta w celu realizacji potrzeb studentów z niepełnosprawnością utworzono stanowisko Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Głównym celem działalności Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. Osób z Niepełnosprawnością jest umożliwienie studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym, jak również w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym oraz wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością poprzez wprowadzanie w życie akademickie aktywnych form i metod adaptacyjnych umożliwiających współdziałanie środowiska akademickiego polegające na równym traktowaniu w dostępie do edukacji.

Działalność Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. Osób z Niepełnosprawnością nie będzie przybierała formy tworzenie przywilejów, innego traktowania, ale przede wszystkim będzie zmierzała do wyrównywania szans edukacyjnych osób posiadających różny rodzaj niepełnosprawności wraz z pozostałymi studentami przez cały okres kształcenia.

 

 

Back to top