AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych odbywają się w formie wykładu prowadzonych przez Inspektora Ochrony Danych lub z wykorzystaniem platformy e-learningowej na stronie:

https://www.awl.edu.pl/ - E-LEARNING – PLATFORMA E-LEARNINGOWA RON – SZKOLENIE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Szkolenia odbywają się również w ramach szkolenia uzupełniającego lub szkolenia dodatkowego dla całego stanu osobowego Akademii jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia przez Inspektora Ochrony Danych.

 

 

 

Back to top