AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

W Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki wprowadzony został Regulamin ochrony danych osobowych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki określający zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w Akademii oraz obowiązki Administratora a także prawa osób których dane Akademia przetwarza.

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.;
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

Back to top