SEKCJA SOCJALNA   


 

Sekcja Socjalna jest komórką organizacyjną Wydziału Personalnego. Funkcjonuje ona w Wydziale Personalnym na mocy rozkazu Rektora-Komendanta nr 103/2012 z dnia 29.05.2012r.

Sekcja Socjalna w swojej działalności zajmuje się wykonywaniem zadań związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), który przeznaczony jest dla pracowników oraz uprawnionych emerytów i rencistów (byłych pracowników) AWL.

Zakres i zasady przyznawania świadczeń dostępnych w ramach ZFŚS określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

Back to top