BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

dsbk logo

fb logo

 

Dolnośląska Sieć Biur Karier powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.

Do najważniejszych zadań DSBK należą:

  • wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;
  • wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci;
  • promocję idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska;
  • realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz poszczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców;
  • promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.

Dolnośląska Sieć Biur Karier w swoich działaniach kieruje się zasadą dobrowolności i równości – decyzje dotyczące udziału w poszczególnych działaniach i inicjatywach każde z biur podejmuje indywidualnie, po uzyskaniu akceptacji odpowiednich władz oraz ustaleniu możliwości logistycznych i organizacyjnych jakimi biuro dysponuje.

Historia Biur Karier w Polsce:

Akademickie Biura Karier działają w Polsce od 1993 r. Inicjatorem utworzenia Biur Karier w naszym kraju był John C. Franks, dyrektor BK na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii, a pierwsze polskie Biuro Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało właśnie dzięki jego staraniom. Biura w Polsce organizowane były przy wsparciu programów międzynarodowych (Know How, PHARE, Expand), chociaż wsparcie to często ograniczało się do szkoleń przez ekspertów unijnych lub wyjazdów pracowników biur na szkolenia zagraniczne, a główny ciężar finansowy, czyli płace, pomieszczenia i sprzęt ponosiły uczelnie oraz (w przypadku ośmiu biur powstałych w 1997 roku) Krajowy Urząd Pracy, a także Wojewódzkie Urzędy Pracy. W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło konkurs grantowy na dotacje umożliwiające powoływanie i rozwój Biur Karier przy polskich uczelniach w ramach programu "Pierwsza praca". Efektem tych działań był znaczny wzrost liczebny tych instytucji. W Polsce w roku akademickim 2004/2005 zarówno na publicznych, jak i niepublicznych uczelniach działały 202 biura Karier, spośród których w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier zrzeszonych jest ponad 100 Biur Karier.1 Biura Karier pomagają społeczności akademickiej w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości uczelnianej oraz zawodowej zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim. Zwracają uwagę na praktyczne umiejętności niezbędne w poruszaniu się po rynku pracy, informując jednocześnie o jego wymaganiach i tendencjach. Stanowią pomost nie tylko między edukacją a wspomnianym już rynkiem pracy, ale są też przekaźnikiem potrzeb wymienianych pomiędzy dwiema grupami swych kluczowych klientów: pracodawców i potencjalnych pracowników. (K. Adamiak, R. Kornatowski. Akademickie Biura Karier. Poradnik. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005 s. 11.)

W skład Dolnośląskiej Sieci Biur Karier wchodzą:

Międzyuczelniane Biuro Karier

ul. Szczytnicka 11; 50-382 Wrocław

tel. (71) 37 57 131, 37 57 134

tel./fax (71) 37 57 132

www.careers.uni.wroc.pl

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej

ul. Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław

tel./fax (71) 356-16-28

www.wsb.wroclaw.pl

 

Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

ul. Wagonowa 9, pok,1; 53-609 Wrocław

tel./fax (71) 358-27-68

www.biurokarier.dsw.pl

 

Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego

ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław

tel. (71) 36-80-784; 36 80 883

www.ue.wroc.pl/biuro_karier/

 

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona

ul. Sejmowa 5A; 59-220 Legnica

tel. (76) 723-21-46

www.bk.pwsz.legnica.edu.pl

 

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego

ul. C. K. Norwida 25; 50-375 Wrocław

tel. (71) 320-10-26;

http://www.up.wroc.pl/kariera

 

Biuro Karier HERMES Wyższej Szkoły Handlowej

ul. Ostrowskiego 22; 53-238 Wrocław

tel./fax (71) 333-11-08

www.handlowa.eu/pl/biuro_karier

 

Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu

ul. Sołtysowicka 19b (pok.16); 51-168 Wrocław

tel. (71) 324-68-42

www.kariera.msl.com.pl

 

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25, 50-370 Wrocław

tel (71) 320-45-17

www.biurokarier.pwr.wroc.pl

 

Biuro Karier Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

ul. Skalników 6b; 59-101 Polkowice

tel. (76)746-53-45

www.dwspit.pl

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej

ul. Robotnicza 70B; 53-609 Wrocław

tel. (71)783-38-28

www.wsh.wroc.edu.pl

 

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 4; 58-300 Wałbrzych

tel. (74)641-92-31

www.pwsz.com.pl

 

Akademickie Biuro Karier - Uniwersytet Medyczny

ul. Parkowa 34; 51-616 Wrocław

tel. (71) 348-66-09

www.abk.am.wroc.pl

 

Biuro Karier i Programu Erasmus Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109; 51-147 Wrocław

tel. (71) 76-58-702

www.awl.edu.pl/bkipm

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

ul. Krakowska 56-62; 50-425 Wrocław

tel. (71) 377-21-52

www.wszedukacja.pl

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej

ul. Św. Jadwigi 12; 50-266 Wrocław

tel. (71) 718-81-36

www.kariera.chodkowska.edu.pl

 

 

Back to top