WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Z inicjatywy studentów powołano Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa.

Główna działalność Koła skierowana będzie na pobudzanie zainteresowań naukowo-popularyzatorskich w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa oraz promocji bezpieczeństwa.

Naukowym kołem opiekować się będzie mjr dr hab. Barbara Kaczmarczyk – adiunkt Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

 

Cele NKEiPB

 

Sposoby realizacji

 

  

Strategia

 

Strategia Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa będzie realizowana przez cykl przedsięwzięć pod hasłem:

BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA oraz PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA

 

 

Back to top