WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Naukowe Koło Bezpieczeństwa i Dyplomacji powstało z inicjatywy pani doktor Anety Kazaneckiej oraz studentów cywilnych i wojskowych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w czerwcu 2016 r.

Koło zrzesza studentów, których obszarem zainteresowania jest dyplomacja wielostronna, polityka zagraniczna oraz protokół dyplomatyczny.

W strukturach Koła działają sekcje tematyczne – NATO, Unia Europejska, Polityka zagraniczna, Współpraca regionalna – w ramach których studenci będą realizowali różne projekty, takie jak debaty czy seminaria.

 

Cele Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Dyplomacji

  1. Pogłębianie wiedzy z zakresu dyplomacji, polityki zagranicznej i protokołu dyplomatycznego;
  2. Wprowadzanie członków Koła w obszar działalności naukowo-badawczej;
  3. Aktywizacja słuchaczy w zakresie działalności publicystycznej, poprzez publikacje w czasopismach Uczelni oraz innych wydawnictwach własnych twórczych pomysłów, koncepcji oraz analiz;
  4. Wspieranie prac naukowych prowadzonych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie;
  5. Współpraca ze społecznością lokalną;
  6. Prowadzenie działalności edukacyjnej;
  7. Rozwoj współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.

 

plakat2

 

Back to top