AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


por daniel rozynski

 

por. Daniel RÓŻYŃSKI

16 Batalion Powietrzno-Desantowy

lat 24

† 2004-09-12

 

Ukończył WSOWL jako prymus. Był dowódcą plutonu szturmowego w 16 Batalionie Powietrzno-Desantowym im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki.

Od 14 lipca 2004 r. pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku.

Zginął 12 września 2004 r., w ataku terrorystycznym na patrol saperski w pobliżu m. Maszru, ok. 30 km na północny wschód od Obozu Babilon.

Został pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika.

 

Back to top