WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Medyczne Cywilno-Wojskowe Koło Naukowe powstało w styczniu 2015 roku z inicjatywy Adiunkt dr Beaty Zysiak-Christ i studentów Akademii.

Zrzesza studentów cywilnych oraz wojskowych zainteresowanych szeroko pojętą tematyką pierwszej pomocy.

Koło współpracuje z ochotniczymi i państwowymi jednostkami ratowniczymi.

 

Cele koła:

 1. wzbogacania zainteresowań problematyką bezpieczeństwa w aspektach medycyny pierwszej pomocy cywilno-wojskowej na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej,
 2. wprowadzania słuchaczy w obszar działalności naukowo-badawczej,
 3. edukacja dzieci, młodzieży i studentów z zakresu szeroko pojętej pierwszej pomocy,
 4. aktywizacji słuchaczy w zakresie działalności publicystycznej, poprzez publikowanie w czasopismach uczelni oraz innych wydawnictwach,
 5. kształtowania aktywności i kreatywności słuchaczy w zakresie badań własnych w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 6. propagowania wiedzy zdobytej w ramach badań empirycznych podczas konferencji naukowych, warsztatów, seminariów; udział w ich organizacji oraz prowadzenie sesji studenckich w wyżej wymienionych przedsięwzięciach,
 7. współdziałanie z podmiotami zajmującymi się praktycznymi i teoretycznymi aspektami pierwszej pomocy medycznej,
 8. rozwoju współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i badawczymi, zarówno w kraju, jak i za granicą,
 9. wymiana doświadczeń z zakresu pierwszej pomocy medycznej oraz organizacji działań ratowniczych,
 10. czynny udział w opracowaniu redakcyjnym Zeszytów Naukowych Ruchu Studenckiego oraz działalność marketingowa na rzecz ich promocji,
 11. przeprowadzanie akcji charytatywnych

 

Realizujemy cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań, pokazów, konferencji, sympozjów, seminariów i dyskusji o tematyce zgodnej z celami Koła i uczestnictwo w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje i organizacje,
 2. kontakty ze studentami i pracownikami naszej Akademii oraz innych uczelni zarówno krajowych i zagranicznych,
 3. współorganizowanie warsztatów, pokazów, seminariów, sympozjów z członkami działającymi w systemie (ratownictwo medyczne cywilne i wojskowe),
 4. edukowanie dzieci, młodzieży i studentów z pierwszej pomocy,
 5. współpracę z innymi instytucjami działającymi w zakresie bezpieczeństwa,
 6. opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowych autorstwa członków Koła,
 7. organizacje uczelnianych i międzyuczelnianych zawodów z zakresu bezpieczeństwa,
 8. popularyzacje medycznego aspektu bezpieczeństwa,
 9. rozwój naukowy członków koła naukowego
 10. ćwiczenia praktyczne z podmiotami cywilnymi i wojskowymi, w szczególności ze studentami i pracownikami Akademii Wojsk Lądowych

 

 

Back to top