AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Proces dowodzenia obejmujący takie fazy jak: ustalenie położenia, planowanie, stawianie zadań i kontrolę jest ciągiem kolejno następujących po sobie zdarzeń, celem których jest wypracowanie optymalnej decyzji użycia określonych sił oraz środków do prowadzenia kooperacji negatywnej (walki) z przeciwnikiem, która będzie prowadzona w zdefiniowanym terenie. Kooperacja negatywna z przeciwnikiem (walka) zawsze jest prowadzona przy współdziałaniu określonych elementów wsparcia i zabezpieczenia, po to aby w określonym czasie i przy jak najmniejszych stratach własnych osiągnąć założony cel działania.

Współcześnie proces dowodzenia jest silnie wspierany przez inteligentne technologie, które mają możliwość obróbki wielu danych niemal w czasie rzeczywistym. Jednak to dowódcy i sztaby muszą podjąć ostateczną decyzję, podstawą której zawsze będzie weryfikacja oparta na krytycznym myśleniu wszelkich danych o przeciwniku i środowisku walki, a także o własnych możliwościach-silnych stronach. Zatem wypracowanie optymalnego planu walki niezależnie od możliwości współczesnych systemów wspomagających procesy decyzyjne uzależnione będzie od wielu złożonych kalkulacji taktycznych, przestrzennych, czasowych, logistycznych i obliczeń targetingowych. Do jednych z bardziej złożonych zadań związanych z modelowaniem współczesnych działań taktycznych należą obliczenia logistyczne polegające na sztuce kalkulacji potrzeb, możliwości, przestrzeni i czasu.

W sytuacji wojny informacyjnej liczy się nie tylko dostęp do zaawansowanego oprogramowania symulującego czy wspomagającego. Nowoczesny dowódca musi rozumieć zagrożenia związane z przetwarzaniem zmistyfikowanych danych, kierując się wysoko rozwiniętym myśleniem krytycznym. Dlatego przyszli dowódcy uczą się w AWL modelowania działań taktycznych i logistycznych. Ważną częścią programu studiów jest unikatowa koncepcja rozwijania w podchorążych kompetencji matematycznych z ukierunkowaniem ich na specjalne zastosowania w procesie dowodzenia. Poprzez wzbogacenie umiejętności umysłowych i budowanie świadomości, że u podstaw sztucznej inteligencji leży matematyka, AWL przygotowuje przyszłych dowódców do podejmowania decyzji na scybernetyzowanym współczesnym polu walki. Orientacja na taką formułę kształcenia w połączeniu z powszechnym dostępem do najnowszych technologii wspomagających proces kształcenia i szkolenia w AWL stanowi o wyjątkowości kształcenia przyszłych dowódców.

tekst: AWL

 

Back to top