DZIEKANAT   


legia akademicka 2019

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i decyzją Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych, informujemy, że do 10 kwietnia 2020 r. wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy cywilnych Akademii Wojsk Lądowych zostają odwołane.

Sytuacja jest zmienna. Wszelkie informacje, decyzje i zalecenia będą przekazywane na bieżąco.

 

WAŻNE !

ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ BIURA DS. PROGRAMU "ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ”

od dnia 6 kwietnia 2020 r.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA WOJSKOWEGO W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ,

BĘDĄ WZNOWIONE I KONTYNUOWANE

Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK I METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA OBOWIĄZKOWEGO KURSU NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH I WERYFIKACJI ZDOBYTEJ WIEDZY ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE NA STRONIE INTERNETOWEJ AWL W ZAKŁADCE „LEGIA AKADEMICKA„.

PRZEWIDUJE SIĘ RÓWNIEŻ, ŻE EGZAMIN (TEST) KOŃCZĄCY ETAP SZKOLENIA TEORETYCZNEGO ODBĘDZIE SIĘ Z  WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH.

Jednocześnie zostanie zachowana dotychczasowa forma e-learningu zawierająca materiały będące poszerzeniem i uzupełnieniem treści programowych, do korzystania z której WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA ZACHĘCAMY

 

TERMINY ZAKOŃCZENIA  SZKOLENIA ORAZ  KOŃCOWEGO TESTU ZE ZNAJOMOŚCI TREŚCI OBJĘTYCH PROGRAMEM SZKOLENIA – W MIARĘ MOŻLIWOŚCI – POZOSTANĄ BEZ ZMIAN,

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM, TJ. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – DO KOŃCA KWIETNIA, EGZAMINY – 7 I 9 MAJA BR.

 

W SPRAWIE REALIZACJI  CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ SZKOLENIA CZEKAMY NA DECYZJE MON.

  

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZAŁOŻENIA KONTA NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ

Informujemy wszystkich Uczestników programu, że szkolenie teoretyczne w ramach programu Legia Akademicka będzie uzupełniane w formie e-learningu. W celu poszerzenia i uzupełnienia treści programowych zostanie uruchomiona platforma elearningowa e-learningowej stanowić będą dla Uczestników szkolenia atrakcyjną formę prezentacji  wiedzy dzięki animacjom, materiałom audio i wideo.

Przewiduje się, że prezentowany na platformie materiał obejmujący bloki tematyczne i zagadnienia szkoleniowe  z zakresu programowego realizowanego przy pomocy e-learningu, podlegać będzie sprawdzeniu nabytej wiedzy przy pomocy testów, pytań kontrolnych, quizów itp.

  

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY

WSZYSTKIE TREŚCI DOTYCZĄCEJ III EDYCJI PROGRAMU LEGII AKADEMICKIEJ BĘDĄ NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANE

 


HARMONOGRAM SZKOLENIA TEORETYCZNEGO plik pdf

 

PODZIAŁ NA GRUPY plik pdf

ROZKŁAD ZAJĘĆ - GRUPA 1 i 2 excel ( Aktualizacja z dnia 26.02.2020 r. )

ROZKŁAD ZAJĘĆ - GRUPA 3 excel ( Aktualizacja z dnia 27.02.2020 r. )

Zajęcia z przedmiotu „Topografia” z kpt. Łaskim w ramach Legii Akademickiej rozpoczną się w sali 129 w budynku 19 (Instytut Dowodzenia).

WYKAZ TEMATÓW plik pdf ( Aktualizacja z dnia 26.02.2020 r. )

 

GODZINY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 plik pdf

 

Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym plik pdf

Wniosek o wyznaczenie poprawkowego terminu końcowego pisemnego sprawdzianu kontrolnego
ze szkolenia teoretycznego w ramach Legii Akademickiej
 plik pdf

 


Link do grupy LA:

https://www.facebook.com/groups/322819885105972/

 


  1. Informacje o Legii Akademickiej:
  2. Sprawy szkoleniowe:
    • program szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej – część teoretyczna – dostępny w czytelni Biblioteki AWL.
  3. Kontakt

 

REGULAMIN LEGII AKADEMICKIEJ plik pdf

ANEKS DO REGULAMINU LEGII AKADEMICKIEJ plik pdf

 

Rozpoczynamy III edycję Legii Akademickiej w AWL!

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i prestiż.

 

Back to top