DZIEKANAT   


legia akademicka 2019

 

GRATULUJEMY

WSZYSTKIM STUDENTOM, UCZESTNIKOM III EDYCJI SZKOLENIA TEORETYCZNEGO

W RAMACH PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA,

REALIZOWANEGO W AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH,

 KTÓRZY Z WYNIKIEM POZYTYWNYM UKOŃCZYLI SZKOLENIE TEORETYCZNE.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO DZIEKANATU

PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH PRACY DZIEKANATU – 7.30-15.30

PO ODBIÓR CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZALICZENIE SZKOLENIA.

 

KOLEJNYM KROKIEM JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU O POWOŁANIE DO ODBYCIA OCHOTNICZEGO ĆWICZENIA WOJSKOWEGO,
CZYLI PRZESZKOLENIA W RAMACH CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ.

 

WNIOSEK MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY AWL.

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ POPRZEZ PLATFORMĘ ePUAP, OSOBIŚCIE W MACIERZYSTEJ WKU LUB PRZESYŁAJĄC POCZTĄ NA ADRES MACIERZYSTEGO WKU.

 

Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym plik pdf

 


Link do grupy LA:

https://www.facebook.com/groups/322819885105972/

 


  1. Informacje o Legii Akademickiej:
  2. Sprawy szkoleniowe:
    • program szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej – część teoretyczna – dostępny w czytelni Biblioteki AWL.
  3. Kontakt

 

REGULAMIN LEGII AKADEMICKIEJ plik pdf

ANEKS DO REGULAMINU LEGII AKADEMICKIEJ plik pdf

 

Rozpoczynamy III edycję Legii Akademickiej w AWL!

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i prestiż.

 

Back to top