ARCHIWUM AWL 


 

Kwerendy archiwalne:

  1. Uprzejmie informuję, że Archiwum AWL realizuje kwerendy archiwalne wyłącznie na podstawie wniosków podpisanych własnoręcznie przez wnioskodawcę, które zostały przesłane drogą pocztową, systemem SI ARCUS, faksem lub dostarczone osobiście do kancelarii AWL;
  2. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
    1. dane osoby wnoszącej podanie (imię, nazwisko, data urodzenia, imię ojca, wszystkie nazwiska pod którymi dana osoba występowała podczas okresu zatrudnienia, numr i rodzaj dokumentu tożsamości, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy. W przypadku występowania w czyimś imieniu należy załączyć upoważnienie od osoby zainteresowanej;
    2. treść żądania – rodzaj dokumentu (zaświadczenie o wynagrodzeniu, o ukończeniu studiów, odpis karty postępów w nauce, duplikat dyplomu, wyciąg z rozkazu, itp.) wraz z danymi niezbędnymi do wykonania kwerendy (okres zatrudnienia, studiowania, nazwa pracodawcy, nr rozkazu itp.);
    3. cel do jakiego wydany przez Archiwum AWL dokument będzie wykorzystany przez wnioskodawcę;
    4. podpis osoby wnoszącej.

 

 

Back to top