KLUB AWL 


4 lutego br. z okazji 274. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki, przy pomniku patrona Akademii odbyła się uroczysta zbiórka połączona z odsłonięciem tablic pamiątkowych pierwszego rocznika  podchorążych - 14 i 24 Kompanii Szkolnej.

W uroczystości wziął udział Prorektor ds. Wojskowych płk. dr inż. Jacek Narloch, który przedstawił krótki biogram Tadeusza Kościuszki i wskazał podchorążym jego postać jako wzór do naśladowania i źródło inspiracji. W swoim przemówieniu nawiązał również do dewizy z wojskowych sztandarów „Bóg, Honor, Ojczyzna” podkreślając znaczenie tych słów dla polskiego żołnierza. Wskazał na motywującą rolę historycznych zdań wielkich bohaterów i myślicieli. - Długo czekaliście na te tablice, ale chyba nigdy nie zapomnicie daty ich odsłonięcia, przez związanie jej z Patronem Akademii – dodał.

Na dzisiejszą okoliczność pierwszoroczni członkowie grupy teatralnej Klubu AWL przygotowali kolaż tekstów poetyckich. Podchorążowie szer. pchor. Pola Popiak i szer. pchor. Kamil Jeśman przedstawili fragmenty utworów o Tadeuszu Kościuszce, natomiast szer. pchor. Szymon Kolski – Żmuda, wcielający się w postać Naczelnika, wygłosił słynne maksymy autorstwa Kościuszki, m.in. często cytowane „Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi”.

Po inscenizacji  delegacja podchorążych złożyła kwiaty pod pomnikiem Patrona. 

W finale uroczystości nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablic obu kompanii. Reprezentanci pododdziałów przedstawili krótkie eseje na temat wybranych dewiz. „Bo my nie błagamy o wolność, my o nią walczymy” – te słowa autorstwa generała Witolda Urbanowicza – legendarnego dowódcy Dywizjonu 303 - będą odtąd przyświecać 24 kompanii. - Wierzymy, że sami jesteśmy kowalami swojego losu i to MY przecieramy szlaki. Walcząc o swoje, walcząc za sprawę jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko, albo nawet więcej i tak jak generał Urbanowicz i jego żołnierze walczyli na różnych frontach tak i my, 24 Kompania Szkolna,  walczymy wkładając całe swoje żołnierskie serce w naukę, samorozwój i dążenie do doskonałości – odczytał mąż zaufania, szer. pchor. Piotr Fijołek.

Szer. pchor. Dorota Ziółkowska z 14 Kompanii Szkolnej przedstawiła cytat rzymskiego filozofa Cycerona: „Życie jest krótkie , chwała nieśmiertelna”. - Ta tęsknota za byciem nieprzeciętnym człowiekiem, żołnierzem, a w przyszłości dowódcą, łączy się nierozerwalnie z dobrym wykorzystaniem czasu, który dany jest nam w murach Akademii. Chcemy być godni pokładanych w nas nadziei, godni naszego patrona Tadeusza Kościuszki oraz innych, znanych nam bohaterów historii – powiedziała żona zaufania 14 Kompanii Szkolnej.


tekst: AWL

zdjęcia: Marek Kańtoch

 

Back to top