KLUB AWL 


28 maja 2019 roku w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury w ramach cyklu „Inny czy różni? Poznajmy się!” odbył się wykład pt. „Kurdowie – o narodzie z kraju, którego nie ma na mapie”.

Prelekcję wygłosiła Olga Ślepowrońska – psycholożka, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, a przede wszystkim pomysłodawczyni i realizatorka Projektu Czuj Czuj, w ramach którego prowadzone są warsztaty z edukacji emocjonalnej dla dzieci z całego świata. Do tej pory wraz z wolontariuszami odwiedziła m.in. slumsy w Bombaju, ośrodek dla uchodźców z Syrii w Sulemanji, ulice Erbilu w irackim Kurdystanie, Dom Dziecka we Lwowie, Naddniestrze i Meksyk.

Prelegentka przedstawiła podstawowe dane dotyczące Kurdów i Kurdystanu, ukazała historię narodu oraz problemy, z jakimi się on zmaga. Na podstawie własnych doświadczeń zarysowała sytuację Kurdów w ośrodkach dla uchodźców. Tematyka spotkania dotyczyła również kwestii kulturowych, religijnych i językowych. Wykład ilustrowany był autorskimi fotografiami oraz materiałami filmowymi. Wystąpienie wzbudziło zainteresowanie zgromadzonych w sali ACK podchorążych oraz przyczyniło się do poszerzenia kompetencji kulturowych słuchaczy.


Tekst: AWL

Zdjęcia: AWL

 

Back to top