BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109., Biuro Obsługi Studentów, tel. 261 658 523

  1. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 261658474.
  2. Administrator w ramach Systemu Wirtualnej Uczelni przetwarza dane osobowe studentów oraz ich rodzin w celu ustalenia prawa do pobierania świadczeń pomocy materialnej.
  3. Dane osobowe studentów i ich rodzin przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach związanych z przyznaniem i wypłacaniem pomocy materialnej, a po  ustaniu prawa do pomocy materialnej, do celów jej dokumentowania oraz dla celów statutowych, regulaminowych i archiwalnych w związku z wypełnieniem  obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 lit. d – RODO.
  4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych studenta i jego rodziny jest zgoda na przetwarzanie tych danych.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres na jaki została przyznana pomoc materialna, a także obowiązkowej archiwizacji od dnia ustania prawa do otrzymania pomocy materialnej.
  7. Student posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem z pomocy materialnej.
  9. Student ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących studenta narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

Back to top