AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą w m. Wrocław, przy  ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław reprezentowana przez Rektora-Komendanta.

 1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować
  za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. b gdy przetwarzania jest niezbędne do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy,
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej;
  3. 9 ust.1 lit. b RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
  4. 6 ust. 1 lit. b w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie;
  5. szczególnych przepisów prawa.
  6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Uczelnią przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia szczegółowo przedstawione w Zakładce: „Prawa osób, których dane przetwarza AWL”
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

Back to top