AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Biuro Inspektora ochrony danych znajduje się w pokoju 2.21 w budynku Nr 8 AWL.

 

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy:

 1. informowanie Administratora Danych Osobowych, zewnętrzne podmioty przetwarzające dane osobowe Akademii oraz osoby przetwarzające dane osobowe w siedzibie Administratora o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO,
 2. monitorowanie przestrzegania RODO oraz Regulaminu Ochrony Danych Osobowych Akademii Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki przez Administratora Danych Osobowych i zewnętrzne podmioty przetwarzające dane osobowe,
 3. prowadzenie audytów wewnętrznych mających na celu określenie poziomu realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych zawartych w Regulaminie,
 4. podejmowanie działań w ramach szkoleń zwiększających poziom wiedzy personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
 5. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z RODO,
 6. współpraca z organem nadzorczym,
 7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, w przypadku gdy ocena skutków dla ochrony danych w Akademii wskaże, że przetwarzanie danych osobowych powodowałoby wysokie ryzyko bezpieczeństwa informacji,
 8. opiniowanie, pod względem zgodności z Regulaminem ochrony danych Akademii Wojsk Lądowych oraz z przepisami prawa, umów, procedur i innych wytworzonych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych w Akademii,
 9. podejmowanie lub wnioskowanie o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 10. sprawowanie bieżących funkcji kontrolnych w tym przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony danych osobowych w Akademii,
 11. wydawanie zaleceń odnośnie ochrony danych osobowych oraz podejmowanie działań monitorujących w jednostkach organizacyjnych Akademii, a także w podmiotach zewnętrznych, którym Akademia powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
 12. sporządzanie i wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, osobom przetwarzającym dane, na mocy imiennego upoważnienia wydanego Inspektorowi Ochrony Danych przez Administratora Danych Osobowych.

Naruszeniem danych osobowych jest każdy stwierdzony fakt nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych, udostępnienia lub umożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym, zabrania danych przez osobę nieupoważnioną, uszkodzenia jakiegokolwiek elementu sytemu informatycznego, zbioru danych, a w szczególności:

 • nieautoryzowany dostęp do danych,
 • nieautoryzowane modyfikacje lub zniszczenie danych,
 • udostępnienie danych nieupoważnionym podmiotom,
 • nielegalne ujawnienie danych,
 • pozyskiwanie danych z nielegalnych źródeł.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego lub zaistnienia sytuacji, które mogą wskazywać na naruszenie danych osobowych, każdy pracownik, student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD), a następnie postępować stosownie do wytycznych przedstawionych przez IOD.

Zgłoś naruszenie

 

 

Back to top