Studia pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wiedzę specjalistyczną, umiejętności oraz kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach administratorów sieci i systemów teleinformatycznych oraz inżynierów w zakresie cyberbezpieczeństwa w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych.

Studia na kierunku „Informatyka” o profilu praktycznym w specjalnościach „Systemy i sieci informatyczne” oraz „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” przygotowują absolwentów do wykonywania zadań w warunkach zarówno rynku cywilnego, jak i instytucji wojskowej. Gwarantują zdobycie nowoczesnej i utylitarnej wiedzy specjalistycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach pracy takich jak inżynier-informatyk oraz specjalista w zakresie administrowania sieciami i/lub cyberbezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę Akademii Wojsk Lądowych, która obejmuje nie tylko dobrze wyposażoną bazę gabinetową, ale także laboratoria, pracownie i infrastrukturę specjalistyczną, adekwatną do rzeczywistych warunków przyszłej pracy zawodowej absolwentów, m.in. Laboratorium Zarządzania Dronami w Działaniach Taktycznych, Laboratorium Komputerowe Systemów Informatycznych, Specjalistyczne Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania, Laboratorium Informatyczno-Elektroniczne i Pracownię Cyberbezpieczeństwa.

 

  

 

Back to top