DZIEKANAT   


 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i decyzją Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych, informujemy, że do 10 kwietnia 2020 r. wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy cywilnych Akademii Wojsk Lądowych zostają odwołane.

Sytuacja jest zmienna. Wszelkie informacje, decyzje i zalecenia będą przekazywane na bieżąco.

 

NA OKRES ZAWIESZENIA KSZTAŁCENIA NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ  AKADEMII WOJSKOWYCH ZOSTAŁ URUCHOMIONY NOWY KURS:

DLA STUDENTÓW CYWILNYCH POD NAZWĄ „MATERIAŁY DLA STUDENTÓW CYWILNYCH”, który jest dostępny pod adresem:

https://akademia.elearning.wp.mil.pl/course/view.php?id=43

DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH POD NAZWĄ „MATERIAŁY DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH”, który jest dostępny pod adresem:

https://akademia.elearning.wp.mil.pl/course/view.php?id=44

 

Wykłady w formie filmów wideo dla podchorążych 1roku dostępne są pod linkiem:

http://dydaktyka.awl.edu.pl/

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH / SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE / MATERIAŁY DLA STUDENTÓW CYWILNYCH

 

Na stronie – DZIEKANATU – w zakładce – LOGOWANIE DLA STUDENTÓW – znajduje się pomoc techniczna dotycząca logowania.

 


DLA SŁUCHACZY STUDIUM OFICERSKIEGO:

SO 6m

https://akademia.elearning.wp.mil.pl/course/index.php?categoryid=14

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH / INSTYTUT DOWODZENIA / STUDIUM OFICERSKIE / - wygrać właściwą grupę lub korpus osobowy

SO 12m

https://akademia.elearning.wp.mil.pl/course/view.php?id=45

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH / INSTYTUT DOWODZENIA / STUDIUM OFICERSKIE / STUDIUM OFICERSKIE 12 miesięcy

 

Materiały szkoleniowe dla słuchaczy Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) są udostępniane na bieżąco przez wykładowców drogą mailową.

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PRZEZ WŁADZE AKADEMII ZWIĄZANYCH Z  SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ BĘDĄ AKTUALIZOWANE  NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ AWL, FACEBOOK, TWITTER

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 420)

Elektroniczne Legitymacje Studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r.

 

WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE, KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Obowiązuje studentów rozpoczynających studia przed 01.10.2019 r.

 

Back to top