Klub HDK PCK przy AWL  


Klub HDK PCK przy AWL

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 

Klub został założony 10.12.2013 r.

Klub działa w oparciu o struktury stowarzyszenia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Pierwszym Prezesem Klubu została wybrana kpt. Jolanta NIKIEL-HULBOJ. 

Nadrzędnym celem Klubu jest współpraca z Zarządem Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK oraz placówkami Służby Krwi, poprzez systematyczne organizowanie akcji zbiorowego krwiodawstwa na terenie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz aranżowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień Członkom Klubu oraz Honorowym Dawcom Krwi. Powyższe działania zawierają się w programie Ministra Zdrowia w zapewnieniu samowystarczalności Polski w krew i jej składniki, a także propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.

Pobory krwi we współpracy z Terenową Stacją Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przeprowadzane są w roku akademickim w miesiącach październik-maj, co około 4 tygodnie. Podczas akcji krwiodawstwa pojawiają się pracownicy, podchorążowie, studenci cywilni i osoby spoza Akademii.

W 2016 roku Prezes Klubu za działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu została odznaczona Odznaką Honorową PCK IV° zaś w 2018 roku OH PCK IV° otrzymało kolejnych kilka osób, w tym Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA

Klub odpowiada na apele o krew, jak również sam je ogłasza wedle potrzeby.

Organizujemy również raz do roku rejestrację do bazy potencjalnych komórek macierzystych DKMS. 

Na początku 2017 roku, został założony fanpage na portalu społecznościowym Facebook.

Link do profilu to: www.facebook.com/HDKPCKAWL

Nasza największa akcja liczyła 145 dawców, z których aż 96 było pierwszorazowymi dawcami.

Uzyskaliśmy wtedy 65 l 250 ml.

 

 

Back to top