BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Po powrocie do kraju studenci zobowiązani są:

  • przedłożyć w Biurze Karier i Programu Erasmus dokumenty wydane przez uczelnię przyjmującą poświadczające odbycie i zaliczenie okresu studiów - oryginał wykazu zaliczeń (Transcript of Records) lub inny odpowiedni dokument potwierdzony podpisem i pieczęcią uniwersytetu zagranicznego oraz potwierdzenie pobytu;
  • wypełnić on-line ankietę studenta Erasmusa.

 

Link do strony, na której znajduje się ankieta oraz login i hasło studenci otrzymują w korespondencji mailowej od pracownika Biura Karier i Programu Erasmus.

Terminy rozliczenia się studenta z AWL określone są indywidualnie w umowach SMS.

 

 

 

Back to top