BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Po powrocie do kraju studenci zobowiązani są:

  • przedłożyć w Biurze Karier i Programu Erasmus dokument wydany przez instytucję przyjmującą poświadczający realizację praktyk oraz okres pobytu zagranicą.
  • wypełnić on-line ankietę studenta Erasmusa.

Link do strony, na której znajduje się ankieta oraz login i hasło studenci otrzymują w korespondencji mailowej od pracownika Biura Karier i Programu Erasmus.

Terminy rozliczenia się studenta z AWL określone są indywidualnie w umowach SMP

 

 

Back to top